Job & Løn
Medlemskab
Aktuelt - Forside highlight

Radiograf Rådet følger medlemmernes ”ja”

Radiograf Rådet arbejder for medlemmernes interesser, i respekt for medlemsdemokratiet.

Ved den første urafstemning stemte medlemmerne ”nej” til forhandlingsresultatet. Det ”nej” forfulgte Radiograf Rådet og fik ændret resultatet.

Denne gang har medlemmerne tydeligt sagt ”ja” til mæglingsforslag og det ”ja” skal også respekteres.

I alt har 1.566 radiografer afgivet deres stemme, hvilket giver en historisk høj stemmeprocent på 79,1 % af medlemmerne. Af dem valgte 1.068 at sige ja til forligsforslaget, hvilket svarer til 68,2% af de afgivne stemmer.

”I lyset af den store forskel på radiografernes og sygeplejerskernes holdning til mæglingsforslaget er der opstået en særlige situation, der har muliggjort at Radiograf Rådet har kunne respektere og forfølge medlemmernes tydelige ”ja”,” forklarer Radiograf Rådets Formand, Charlotte Graungaard Falkvard og fortsætter:
”Den mulighed har Hovedbestyrelsen valgt at forfølge, hvilket i øvrigt er foregået i fuld forståelse med Dansk Sygeplejeråd.”

Interview på TV2 News
I videoen kan du høre hvordan Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard, forklarede situationen, da hun tidligere på dagen blev interviewet til TV2 News