Job & Løn

Radiograf Rådet indstiller fire radiografer til ankenævn

Nævnet skal behandle evt. klager over afgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Radiograf Rådet er af Sundhedsministeriet blevet anmodet om at indstille tre medlemmer og en suppleant til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser under Styrelsen for Patientklager. Rådet har indstillet fire radiografer, der, hvis de indkaldes af ministeriet, skal være med til at behandle klager over Styrelsen for Patientsikkerheds ”afgørelser om midlertidig fratagelse af autorisation og midlertidig indskrænkning af virksomhedsområde, arbejdsforbud og suspension”, som det hedder i ministeriets anmodning. 

 

De fire radiografer, hvoraf den ene er indstillet som suppleant, vil i givet fald skulle repræsentere radiografer som faggruppe i forhold til den konkrete afgørelse, som klagen omhandler.

 

De tre radiografer indstillet af Radiograf Rådet til at sidde i Ankenævnet er: Næstformand i Radiograf Rådet Christian Gøttsch Hansen, ledende overradiograf Peter Lassen og kvalitetsansvarlig radiograf Dorthe Harritz Nilsen. Forskningsradiograf Dora Grauballe er blevet indstillet som suppleant for medlemmer af Ankenævnet.

 

Se lovforslaget på ft.dk