Aktuelt - Forside highlight

Radiograf Rådet varsler konflikt

Radiograf Rådet har afsendt konfliktvarsel til arbejdsgiverne for det regionale område. Konflikten er varslet til ikrafttræden fra 21. maj for ca. 250 radiografer.

Tillidsrepræsentanterne på de afdelinger som er direkte berørt af konfliktvarslet, er blevet orienteret direkte. De vil i den kommende tid orientere deres kolleger om hvad det betyder for dem. 

Du kan holde dig orienteret via hjemmesiden, hvor vi løbende vil informere om situationen eller via din lokale tillidsrepræsentant.


Med konfliktvarslet ønsker vi at lægge pres på arbejdsgiverne, så de rykker sig. Vi går efter en større lønmæssig anerkendelse af radiografer. Samtidig opfordrer vi Danske Regioner og KL til i fællesskab med os at rette en appel mod Christiansborg om at sætte gang i trepartsforhandlinger i forhold til at løfte lønnen for de kvindedominerede grupper i den offentlige sektor, der – ligesom os radiografer – har en mellemlang videregående uddannelse. Endelig, så holder vi stærkt på, at vi selvfølgelig skal have samme vilkår de sygeplejersker, som vi deler overenskomst med. 

 

Kravene bunder i de hovedårsager, der er til, at medlemmerne har stemt nej til den oprindelige aftale:

Først og fremmest er radiografernes løn for lav. Mange radiografer oplever simpelthen, at lønnen er for ringe i forhold til den klare værdi, vores medlemsgruppe hver eneste dag er med til at skabe.

 

Lønnen ligger 15-20 procent lavere end grupper med sammenlignelig uddannelseslængde. OK21-aftalen understregede endnu engang, at overenskomstsystemet ikke kan ændre på det fastlåste lønefterslæb for de traditionelt kvindedominerede fag.

 

Men det er også tydeligt, at rigtig mange medlemmer er dybt skuffede over den kile, det lykkedes arbejdsgiversiden at sætte ind mellem radiografer og sygeplejersker. Det har vi gjort tydeligt for Dansk Sygeplejeråd og den utilfredshed vil jeg bringe videre til forhandlingsbordet

 

Og så er arbejdsmiljøet hårdt presset af for højt arbejdstempo og for høje krav til fleksibiliteten. Det gælder helt generelt og er blevet ekstra tydeligt under corona-pandemien. 
 

Se videon, hvor Formand Charlotte Graungaard Falkvard fortæller om situationen: