Aktuelt - Forside highlight

Radiograf Rådets Formand i foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Radiografer kan være med til at afhjælpe sygeplejerskemanglen og samtidig spare samfundsressourcer.

I dag, tirsdag den 8. september, har Radiograf Rådets formand foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. På mødet fremlægges en rapport der viser, hvordan S-radiografer kan være med til at frigive sygeplejefaglige ressourcer på landets stråleterapiafdelinger.

 

Ressourcer, der allerede i dag kunne have været udnyttet, hvis der havde været vilje til det.

 

Mødet er udsprunget på baggrund af S-radiografers udfordringer
Radiograf Rådet har igennem længere tid modtaget henvendelser om, at der opleves modstand mod at ansætte S-radiografer i den behandlende del på landets stråleterapiafdelinger. En modstand der blandt andet kommer til udtryk ved, at der gentagende og vedvarende rekrutteres efter sygeplejersker til stillinger, der lige så godt kunne besættes af S-radiografer.

 

Således har der været en tendens til, at S-radiografer har været nødt til at finde ansættelse uden for stråleterapiafdelingerne og således uden for deres speciale.

 

Det har ført til, at Radiograf Rådet har fået udarbejdet en rapport, der belyser S-radiografers rolle i sundhedsvæsenet, samt fordele og ulemper ved at benytte S-radiografer til at løfte noget af manglen på sygeplejersker.

 

”Rapporten er iværksat på Radiograf Rådets initiativ og udspringer af et behov for at få afklaret, om der er hold i vores fornemmelser af, at der er et stort uudnyttet potentiale blandt de danske S-radiografer. Et potentiale der i dag ikke udnyttes. Og svaret er entydigt ja, det er der, siger Charlotte Graungaard Falkvard, Formand for Radiograf Rådet.

 

Myter, fordomme og modstand
Det er svært at sige præcist, hvorfor der ikke i større omfang ansættes S-radiografer i den behandlende del på mange af landets stråleterapiafdelinger. I sidste ende er det nok et spørgsmål om lokal modstand og manglen på central styring af centrale beslutninger.


Der ansættes S-radiografer, men ikke i det omfang de bliver uddannet eller i det omfang de er kvalificeret til de ledige stillinger. I stedet ansættes der sygeplejersker, der efteruddannes til stråleterapeuter.

 

”Der er en række fordomme knyttet til radiografernes kompetencer i forhold til den behandlende del. En af dem er, at radiografer ikke kan sygepleje. En anden er, at de ikke kan den samme farmakologi. Ingen af dem er rigtige, når det kommer til S-radiografer på en stråleterapiafdeling. Alligevel oplever vi, at der målrettet, søges efter sygeplejersker, ” fortæller Charlotte Graungaard Falkvard, Formand for Radiograf Rådet.

 

Ny viden kan afhjælpe mangel på sygeplejersker
Foretrædet for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg er vigtigt fordi det frembringer ny underbygget viden i et forum der, hvis de har viljen, kan være med til at afhjælpe den store mangel der er på sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen.


Rapporten viser, at der i dag er et ressourcespild, hvor de specialiserede S-radiografers fulde potentiale ikke udnyttes. Den viser også, at netop S-radiografers kompetencer kan erstatte de sygeplejefaglige ressourcer på landets stråleterapiafdelinger.

 

”Jeg mener naturligvis ikke, at vi med et slag, skal udskifte alle sygeplejersker med radiografer. Det er slet ikke realistisk. Men jeg mener at vi skal lægge en plan for, hvordan fremtiden kan komme til at se ud på stråleterapiafdelingerne til glæde for de danske patienter og samfundet”, mener Charlotte Graungaard Falkvard, Formand for Radiograf Rådet.

 

Central beslutning er afgørende
De sygeplejefaglige kompetencer er en knap ressource, der hvor de ikke kan erstattes af andre faggrupper. Men netop stråleterapien er et af de områder, hvor der er oplagte muligheder.

 

Ved at tage central styring på området, har Sundheds- og Ældreudvalget mulighed for at vende spild til gevinst.

 

”I dag præsenterer vi resultaterne for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og giver dem muligheden for at ændre spild til gevinst. Så må vi se om de vil tage ansvaret på sig.
Radiograf Rådet kan anvise løsningerne – ansvaret må andre tage.”
Charlotte Graungaard Falkvard, Formand for Radiograf Rådet.

 

Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics, på vegne af Radiograf Rådet og viser, at

  • brugen af S-radiografer understøtter regeringens ønske om at frigive flere sygeplejersker til at sikre et bedre sundhedsvæsen
  • det er mindst 197.000 kr. billigere at uddanne en S-radiograf
  • det er mindst et halvt år hurtigere af uddanne en S-radiograf
  • der kommer flere S-radiografer på arbejdsmarkedet fremadrettet
  • i dag arbejder 37% af S-radiografer uden for deres specialisering i stråleterapi
  • der er et stigende behov for S-radiografernes specialiserede kompetencer inden for stråleterapien

 

Du kan læse hele rapporten fra Copenhagen Economics her