Aktuelt - Forside highlight

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse har taget stilling til OK21

Hovedbestyrelsen (HB) har nu taget stilling til forligene i OK21, og lad mig sige fra starten, at dette bliver lidt langt, og det er nødvendigt for at kunne tage jer grundigt med ind i overvejelserne, der har ført til HB's anbefaling.

Af Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard

 

Et flertal i HB anbefaler et ja, men jeg tør godt sige, at vores ”ja” er lidt tøvende.
Der har været svære OK-forhandlinger gennem tiderne. Jeg har nu været med i seks overenskomstforhandlinger, og de har alle hver især budt på forskellige udfordringer, men jeg husker ikke, at det har været så svært at tage stilling til resultaterne som denne gang.


HB har nu taget stilling, og det får du også mulighed for. Den 12. marts starter urafstemningen, og jeg håber, at du benytter dig af muligheden for at give din mening til kende. HB anbefaler, at vi stemmer ja, men det er naturligvis din helt egen beslutning.


Jeg vil i det efterfølgende forsøge at beskrive, hvilke elementer der har fyldt i HB's overvejelser. Der indgår også refleksioner fra min side, der er opstået undervejs.

 

Resultatet af forhandlingerne
Jeg beskriver her de regionale resultater, da det kommunale ikke har den store betydning for os. Ved urafstemningen tages der stilling til forligene på både det regionale og det kommunale område, men vi kan koncentrere os om det regionale. 


Forliget byder på en ramme på 5,83 % over en treårig periode. Rammen består for vores del af genelle lønstigninger for alle på 4,83 %, der udmøntes over seks gange de kommende tre år, første gang pr. 1. april 2021. Derudover stiger 10-års-tillægget med 3.650 kr., og pensionen stiger med 0,25 % pr. 1. april 2022. Disse to elementer gælder for basisradiografer. For lederne er der aftalt et periodeprojekt om lønmodellen for ledere (det er umiddelbart ikke noget, der udmønter sig i penge).


Dette er de overordnede elementer, hvor pengene udmøntes. Aftalen behandler også seniorer og psykisk arbejdsmiljø, men du kan se detaljerne i forliget på vores hjemmeside. Der bliver også en række virtuelle OK-medlemsmøder, du kan deltage i.

 

Arbejdsgiverne prioriterede sygeplejerskerne
Vi plejer at kunne sammenligne os med sygeplejerskerne, da vi er under samme overenskomst. Ved disse forhandlinger har situationen været den, at arbejdsgiverne har ønsket at give sygeplejerskerne noget særligt. Det har ført til en strategipulje på 0,05 %, der giver sygeplejerskerne 3000 kr. mere om året, fra de har været uddannet i 4 år. 


Sygeplejerskerne har derfor ikke fået del i noget fra ligelønspuljen, men det betyder alligevel, at der bliver en forskel på vores resultater. Ligelønspuljen er skabt ved, at andre organisationer har bidraget, så vi sammen med andre kvindedominerede fag har fået lidt ekstra.


Denne forskel på sygeplejersker og radiografer er uhensigtsmæssig og ærlig talt lidt svær at håndtere, men jeg er nu nået frem til, at det er godt for sygeplejerskerne, og de har naturligvis fortjent hver en krone. 


Vi har fortjent de samme kroner, men det er desværre ikke sådan, det er blevet.

 

Udfordringer for solidariteten
HB har drøftet det indgående, og man kan jo godt stille spørgsmålet, om ikke sygeplejerskerne kunne have sagt nej tak i solidaritet med os andre i Sundhedskartellet. På den anden side er det svært at skulle fortælle sine medlemmer, at man har takket nej til en særlig belønning. 


Jeg tror, jeg ville have haft svært ved at takke nej til noget til jer. Det er et klassisk dilemma, hvor man kan stå på begge sider. I hvert fald lykkedes det arbejdsgiverne at sætte kiler ind mellem os, hvis det har været deres formål. Det kan afføde nogle spørgsmål til arbejdsgiverne, og jeg vil naturligvis udfordre dem på, hvordan vi radiografer skal forstå det signal.


Det kan godt være svært at se, at vi har samme mål – arbejdsgiverne og os – et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor patienterne er omdrejningspunktet.


Der er mange strukturer, som er svære at forstå, hvis man ikke lige er i det.

 

Overvejelser for en formand
Og hvad gør en formand, når hun har fuld forståelse for, hvis medlemmerne er skuffede og samtidig skal sælge forliget?


Ja, lige nu tømmer hun hovedet for tanker sammen med HB, hvor man måske ellers ville forvente, at hun havde svar på rede hånd. Men så enkelt er det bare ikke denne gang.

  • Skal vi anbefale et ja til dette forlig? Vi er egentlig ikke i tvivl om, at det er det bedst opnåelige resultat i situationen, men indfrier det medlemmernes forventninger?
  • Skal vi anbefale et nej og kaste os ud i en konflikt? Vil en konflikt ændre på resultatet? Vil vi have      befolkningens opbakning, som vi så det i 2018 og er det vigtigt? Bliver der blot grebet ind fra regeringens side?
  • Er et nej vigtigt for os for at fortælle arbejdsgiverne, hvad vi mener?
  • Skal vi bare stemme ja, fordi vi ikke tror, at en strejke nytter? Og betyder det så, at  vi har mistet tilliden til Den Danske Model?
  • Er det ansvarligt at varsle konflikt i pandemisituationen, der måske står over for tredje bølge? Og er det ikke altid det, der sker, at vi er så skideansvarlige?
  • Hvad skal vi med fællesskaber, hvis vi alle blot er i dem for vores egen skyld? Kan det overhovedet være anderledes? Og hvad er alternativet?

 

Det er en afvejning af alle disse elementer, der har ført til, at et flertal i HB anbefaler, at vi stemmer ja. Vi tror simpelthen ikke på, at det er til vores fordel at stemme nej, som verden ser ud lige nu.

 

Tidligere OK’er
Jeg har kigget tilbage på tidligere forlig. I 2011 var rammen 3,08 % i et toårigt forlig. I 2013 var rammen 2,17 % i et toårigt forlig. I 2015 var rammen 5,39 % i et treårigt forlig og i 2018 var rammen 8,10 % ligeledes i et treårigt forlig.


Man kan ikke bare sammenligne resultaterne, da udgangspunkterne for de enkelte forlig skal findes i tiden, hvor de blev indgået. 2011 og 2013 var klart præget af den økonomiske krises følger, men det kan måske alligevel give et lille overblik over niveauet.

 

En stemme blandt mange
DSR´s Hovedbestyrelse har som os sagt ja og godkendt forligene. Det er det samlede resultat af Sundhedskartellets urafstemning, der afgør, hvor vi ender. Og det vil i praksis sige, at vi er afhængige af, hvordan DSR´s medlemmer stemmer på grund af deres størrelse. Og i virkeligheden er vi afhængige af, hvordan DSR´s kongres forholder sig til forligene. Det ved vi på fredag, den 5. marts.

 

Det står fast, at ligelønsproblematikken ikke løses ved overenskomstbordet, selv om statsministeren siger noget andet. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Derfor er det afgørende, at den politiske indsats retter sig mod Christiansborg. Der er ingen garantier i det, men jeg ved, at det intensiveres, selvom jeg ikke på nuværende tidspunkt kan sige hvordan, og hvilken rolle vi får lov til at spille i det.

 

Valget er dit
Jeg håber, det er lykkedes at formidle denne komplekse situation, så det er nogenlunde forståeligt. Du kan altid få svar på eventuelle spørgsmål, og du kan også deltage i de virtuelle medlemsmøder, som vi annoncerer snarest. 


Spørgsmål vil vi rigtig gerne bede om at få på mail (OK21@radiograf.dk), så kan vi kan opsamle og viderebringe både spørgsmål og svar, så alle kan få adgang til dem.


Og så kan du selvfølgelig forvente, at vi holder dig opdateret.


/Charlotte