Aktuelt - Forside highlight

Radiograferne har stemt nej til OK21

Resultatet af urafstemningen er gjort op og et flertal af radiograferne har stemt nej til aftalen. Det betyder, at Radiograf Rådets og DSR’s aftale med Danske Regioner er forkastet.

Vi har nu fået resultatet af afstemningen om OK21. Der er i alt 48% af der har stemt nej, og 43,4% der har stemt ja. I alt har 64,91% af Radiograf Rådets medlemmer stemt.

 

I aften mødes hovedbestyrelsen for at drøfte de muligheder vi står overfor.

 

Det er tydeligt, at afstemningen har stillet mange medlemmer i en svær situation. Alligevel sender resultatet af afstemningen et tydeligt signal om, at Radiograf Rådets medlemmer ikke er tilfredse. Hverken med OK21-resultatet, med årtiers lønefterslæb, med arbejdspresset, med situation omkring sygeplejerådet eller med den manglende anerkendelse under COVID19-situationen.

 

Det er bl.a. de ting hovedbestyrelsen skal vende i aften, når de mødes for at drøfte resultatet af urafstemningen.

 

Første skridt vil være at afvente resultatet af afstemningerne i de øvrige organisationer i Forhandlingsfælleskabet og så gå i dialog med medlemmer og tillidsvalgte.

 

Radiograf Rådet og Sundhedskartellet er blandt de første der har afsluttet deres afstemning. Mange af de andre organisationer i Forhandlingsfælleskabet får først deres resultat i næste uge eller senere.

 

Flertallet i Sundhedskartellet har stemt ja til forhandlingsresultatet. Kun DSR og Radiograf Rådet har stemt nej. Med et ja har de andre organisationer i Sundhedskartellet mulighed for at tilslutte sig forhandlingsresultatet ved OK21.  De har imidlertid givet Radiograf Rådet og DSR mulighed for at forfølge medlemmers afgørelser. Og sammen med DSR afventer vi nu resultatet af afstemningerne i de andre øvrige forbund i Forhandlingsfællesskabet.

 

Afstemning om OK21

Opgørelse i tal

Opgørelse i procent %

Nej

682

48,00%

Ja

615

43,40%

Blanke

122

8,60%

Antal stemmer i alt

1419

64,91%

Radiograf Rådet har i alt haft 2.186 stemmeberettigede medlemmer