Medlemskab
TR

Valg af tillidsrepræsentanter afsluttet

I år har der skulle vælges der tillidsrepræsentanter på landets afdelinger og der har været 8 kampvalg. De er nu afsluttede og tillidsrepræsentanterne fundet.

Tillidsrepræsentanterne er helt afgørende for det arbejde Radiograf Rådet udfører for medlemmerne. De er tæt på arbejdspladsen og bindeled mellem medlemmerne og det politiske arbejde.

 

Radiograf Rådets tillidsrepræsentanterne vælges for 3 år ad gangen og i 2020 starter en ny periode. Derfor har Radiograf Rådet i den seneste tid gennemført en række valg til posten som tillidsrepræsentant. På mange afdelinger har der hængt sedler, hvor potentielle kandidater har kunne stille op til posten som tillidsrepræsentant.

 

Mange steder har der kun været 1 kandidat, som har tiltrådt posten uden valg. Men der har heldigvis været stor interesse, og på flere afdelinger har der derfor været afhold kampvalg, de sidste 3 uger. De valg er nu afsluttede og tillidsrepræsentanterne fundet.

 

Kampvalg

Alle kampvalg er nu afsluttet og afdelingerne vil få direkte besked via den nye

 

TR-suppleanter

Når det er faldet på plads hvem der bliver TR på afdelingerne og alle har fået besked, så kommer tiden til suppleanterne. De fleste steder er det allerede klart, hvem der skal være suppleanter, men der kan være enkelte steder hvor der er kampvalg til disse poster.