Delegerede
Hovedstaden

Valg til suppleantdelegerede i Region Hovedstaden

Nu har du mulighed for, at blive valgt ind på en delegeret-suppleantplads til Radiograf Rådets kongres.

Normalt vælges man som delegerede/suppleant på Radiograf Rådet RegionH’s generalforsamling hvert tredje år, men da vi nu står med 17 vakante suppleantpladser midt i perioden har du mulighed for at stille op uden om generalforsamlingen. For regler om valg af delegerede midt i kongresperioden se Radiograf Rådets love §12 stk. 3 https://www.radiograf.dk/om-radiografraadet/hvem-er-radiograf-raadet/love

 

Hvad vil det så sige, at være delegeret-suppleant?

Hvert tredje år afholder Radiograf Rådet kongres. Næste kongres er lørdag d. 3. oktober 2020. Kongressen er hvor de store strukturelle beslutninger og lovene om/i vores fagforening besluttes.

 

ALLE medlemmer af Radiograf Rådet kan deltage og være en del af kongressen dog er det kun hvis du deltager som delegeret, at du har stemmeret til kongressen. Hver region har x antal pladser, som uddeles efter hvor mange medlemmer der er ansat i den enkelte region. I Region Hovedstaden har vi 21 delegerede og samme antal suppleantpladser. Der er altid nogle delegerede, som ikke har mulighed for at deltage på kongressen og det er i disse tilfælde, at vi mangler suppleanter, som kan kaldes ind.

 

Hvad beslutter man på kongressen?

Ændringer af struktur/sammensætning centralt i Radiograf Rådets og/eller Radiograf Rådets Hovedbestyrelse skal f.eks. besluttes på kongressen. På kongressen 2017 var følgende blandt andet til valg.

 

  • Fuldtidsfrikøb af Radiograf Rådets Næstformand: De delegerede på kongressen stemte ja til, at Radiograf Rådets Næstformand, Christian Gøttsch skulle frikøbes 100% og dermed arbejde fuldtid som Næstformand i modsætningen til 1 dag per uge, som tidligere.
  • Lederrepræsentant som en del af Hovedbestyrelsen: Der blev stemt ja til en udvidelse af Radiograf Rådets Hovedbestyrelse. Fremadrettet ville lederne kunne vælge/udpege en repræsentant, som hovedbestyrelsesmedlem
  • Ærespris: Der blev sagt ja til, at der blev uddelt en ærespris til Radiograf Steen Schack for hans store arbejde i forbindelse med opbygning af radiografuddannelsen.

 

Tidsforbrug

Som delegeret/suppleant kan du forvente at skulle deltage til 1 kongres og 3 delegerede-møder henover kongresperiode (3 år). Til delegerede-møderne er alle delegerede og suppleanter fra RegionH inviteret. Vi hygger med lidt god mad og vin/øl/vand i forbindelse med møderne, som tak for din tid. Det er enten Regionsformanden, Anette Rosenklint eller en af Regionsnæstformændene, som leder møderne. Møderne skal ses som din forberedelse til kongressen, hvor vi blandt andet gennemgår kongresmateriale. Der vil også være en generel opdatering på, hvad der arbejdes med i Radiograf Rådets Regionsbestyrelse og Hovedbestyrelse.

 

Vigtige datoer 2020

  • 18. juni kl. 16.15 – 20.00. Delegerede-møde
  • 17. september kl. 16.15 – 20.00. Delegerede-møde
  • 3. oktober. Kongres

 

Kunne det være noget for dig, at bruge din medlemsindflydelse centralt i Radiograf Rådet? Så skal du melde dit kandidatur til faglig konsulent hos Radiograf Rådet, Erik Roland på roland@radiograf.dksenest fredag d. 3. april 2020. Er der flere opstillede end vakante suppleantpladser vil der blive udskrevet valg. Her vil alle medlemmer af Radiograf Rådet i Region Hovedstaden kunne stemme.

 

Kandidaterne til suppleantposterne vil blive offentliggjort i forbindelse med valget. Alle valgte delegerede og suppleanter er ligeledes offentliggjort på Radiograf Rådets hjemmeside.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Regionsformand, Anette Rosenklint (a.rosenklint@webspeed.dk) eller Regionsnæstformændene, Stinne Lausten Feddersen (stinne.lausten.feddersen@regionh.dk) og Torben Kirk Lehnskov (torben.kirk.lehnskov@regionh.dk)

 

Bedste hilsner

Radiograf Rådets formandskab i Region Hovedstaden

 

Formand                                                        

Anette Rosenklint

a.rosenklint@webspeed.dk

M. .20 65 48 48

 

1. Næstformand

Stinne Lausten Feddersen stinne.lausten.feddersen@regionh.dk

M. 20 74 00 93

 

2. Næstformand

Torben Kirk Lehnskov torben.kirk.lehnskov@regionh.dk

M. 61 77 17 91