”Vi skal have et holistisk syn på patienten”

Der er folketingsvalg den 1. november, og sundhed er øverst på dagsordenen. Derfor har Radiograf Rådet sendt tre spørgsmål til alle opstillingsberettigede partier. Læs her, hvad gruppeforperson for Frie Grønne, Susanne Zimmer, svarer.

Af Camilla Beer Arnsberg.

 

Overdiagnosticering er blandt de problemer, der belaster et i forvejen presset sundhedsvæsen - også på det billeddiagnostiske område. Hvordan kan man bruge de sundhedsprofessionelles respektive fagligheder til at imødegå dette problem?

 

”Vi skal have lavet et andet aflønningssystem af praksislæger, så lægerne får større interesse i og mulighed for et holistisk syn på patienten.
Det ville være godt at nedsætte et udvalg med repræsentation af praksislæger, forskellige faggrupper og speciallæger, der samler erfaringen fra videnskaben og erfaringer fra udlandet for at finde det gode samarbejdsniveau og den mest effektive behandlingsform og balance i vores sundhedssystem”.

 

Der er personalemangel blandt sundhedsprofessionelle, og derfor er der også opgaveglidning mellem faggrupperne. Hvordan kan man undgå at gå på kompromis med fagligheden, samtidig med at de nødvendige opgaver varetages?

 

”Som ovenfor beskrevet, bør de forskellige faggrupper sætte sig sammen og finde de effektive og kvalificerede løsninger på opgavefordelingen. Der bør ses på fordelingen med friske øjne. Vi har en fælles interesse i en effektiv og kompetent fordeling”.

 

Hvad bør være det væsentligste redskab i løsningen af fastholdelses- og rekrutteringsproblematikken i sundhedsvæsenet og til velfærdsuddannelserne?

 

”Ligeløn og en løn, som modsvarer ansvar og kvalifikationer”.