Overenskomstforhandlingerne 2021

I løbet af 2021 skal overenskomsten på det offentlige område genforhandles.

OK21 startede allerede i begyndelsen af 2020 med kravindsamlingen. Overenskomstforhandlingerne er en længere proces, som du kan følge med i på disse sider.

Radiograf Rådet har varslet konflikt for ca. 250 radiografer fra 21. maj.

Se de områder, der er udtaget til konflikt.

Hvis konflikten for radiograferne bliver en realitet fra den 21. maj, vil ca. 250 radiografer være omfattet. 

 

Læs hele nyheden her.

Radiograf Rådet varsler konflikt

Radiograf Rådet har afsendt konfliktvarsel til arbejdsgiverne for det regionale område. Konflikten er varslet til ikrafttræden fra 21. maj for ca. 250 radiografer.

Tillidsrepræsentanterne på de afdelinger som er direkte berørt af konfliktvarslet, er blevet orienteret direkte. De vil i den kommende tid orientere deres kolleger om hvad det betyder for dem. 

 

Læs hele nyheden her.

OK21 video om nej ‘et og hvad nu?

I denne video taler Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard, lige ud af posen og direkte til jer medlemmer.

Mandag den 29. marts valgte Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard, at ligge en vide op på facebook omkringen nej ‘et til urafstemningen.

 

Læs hele nyheden her.

Konflikt-ABC 2021

Få svar på spørgsmål om konflikt

I Konflikt-ABC ‘en finder du en alfabetisk oversigt over emner og situationer, som relaterer sig til konflikt i forbindelse med OK21-forhandlingerne om nye overenskomster. Emner som arbejdsforhold, ferie og økonomi under konflikt.
 

Læs, hvordan du er stillet som medlem af Radiograf Rådet under strejke og lockout, og hvordan en varslet konflikt foregår. 

Vil du læse aftalerne for OK21

Du kan gå til Sundhedskartellets hjemmeside og finde alle aftaler og dokumenter.

 

Du kan også gå direkte til protokollerne fra forligene her

Forlig på det regionelle område

Forlig på det kommunale område

 

 

OK21 i regionerne

Kravene mellem Sundhedskartellet og RLTN er offentliggjort, og forhandlingerne er begyndt mellem de to parter.

 

Læs mere her.

OK21 på statens område

Ud over overenskomstforhandlingerne med regionerne er der også forhandlinger på statens område.

 

Læs mere her.

Charlottes blog

I bloggen har du mulighed for at følge med i opdateringer og nyheder fra Radiograf Rådet set gennem formand Charlotte Graungaard Falkvards øjne. Bloggen består af kortere opdateringer og videoer, der blandt andet skal give et indblik i status på forhandlinger eller vigtigt nyt.
Bloggen finder du her på OK21-siden, da det bliver temaet på bloggen de næste par måneder.

Blog #4: Debatindlæg i Altinget: Radiograferne vil anerkendes.

Radiograf Rådets formand aktuel med debatindlæg i Altinget.

 

Læs mere.

 

Blog #3: Radiograf Rådets Hovedbestyrelse har taget stilling til OK21

Hovedbestyrelsen (HB) har nu taget stilling til forligene i OK21, og lad mig sige fra starten, at dette bliver lidt langt, og det er nødvendigt for at kunne tage jer grundigt med ind i overvejelserne, der har ført til HB's anbefaling.

 

Læs mere.

 

Blog #2: Hvad betyder statens forlig?

Der er indgået forlig på statens område, og det har en stor betydning for, hvordan forhandlingerne vil udfolde sig på de to resterende områder.

 

Læs mere.

 

Blog #1: Hvorfor lave en blog?

Charlotte Graungaard Falkvard byder velkommen til bloggen og forklarer konceptet samt hvad formålet med at oprette bloggen er.

 

Læs mere.