OK21 - business as usual?

Radiograf Rådets hovedbestyrelse besluttede allerede inden nedlukningen i marts, at OK 21 skulle være anderledes. Kravindsamlingen skulle ændres, som det også blev skrevet i lederen i februar. Det åbenlyse skulle springes over…

Af Michael Dreyer

 

Det indebærer blandt andet, at formanden skulle have været ude og forklare medlemmerne – jer – hvordan dét skulle foregå, og samtidig blive inspireret til nogle mere professionsnære krav – krav som kun I ude på arbejdspladserne ved, at der er brug for.

 

Det blev kun til få besøg, det er vist ikke gået nogens næse forbi.

 

Gribe chancen

Og i den situation vi har haft hele foråret, så er det mere end almindeligt naturligt, at vi også taler om vores løn og ansættelsesforhold. Er det her ikke chancen for at gribe bolden og kræve en ordentlig løn efter 50 års efterslæb?

 

OK 21 skal have fokus på at skabe et fundament, som kan løse ligelønsproblematikken. Formuleringen er nøje valgt, for vi ved jo godt, at ligelønnen ikke ordnes ved OK-forhandlingerne, derfor ”fundamentet”. Lønnen er stadig præget af en tid, hvor lønnen til sundhedsansatte var ment som et supplement til husstandens økonomi.

 

Det er derfor, at Radiograf Rådets hovedbestyrelse holder fast ved, at OK 21 gennemføres som planlagt, på trods af de forsinkelser, der har været i processen.

 

”Der er stadig tid at løbe på, og hvem siger at forhandlinger bliver lettere af, at vi flytter målstregen?”, spørger formand Charlotte Graungaard Falkvard. ”Det er i vores optik temmelig klart, at det er vores tur til at få, hvad vi fortjener. En løn der står mål med den uddannelse vi har, og det ansvar vi påtager os. Det har vi jo også med al tydelighed vist her under coronakrisen, men der skal to til tango”.

 

Forudsætningerne

Radiograf Rådets hovedbestyrelse ser ingen gode grunde til ikke at fortsætte forløbet med OK 21. Det er der en bred og enstemmig enighed om.

 

”Hovedbestyrelsen er helt utvetydig, når punktet om overenskomstforhandlinger har været på dagsordenen - vi skal smede mens jernet er varmt.”, siger Charlotte Graungaard Falkvard, og tilføjer ”og det er jeg gået videre med i de fora, hvor OK 21 bliver diskuteret.”

 

Lønnen bliver som sædvanligt et stort punkt ved OK 21. Og vi vil sandsynligvis blive stillet overfor krav om smalhals i krisetider, som vi oplevede det i kølvandet på finanskrisen. På den anden side står en medarbejdergruppe, som i høj grad har vist, at der leveres når det gælder. Og så har vi som sundhedspersonale et dokumenteret lønefterslæb – en sandhed, som der efterhånden, efter 10 års tovtrækkeri og udenomssnak, er dannet konsensus om. ”Det synes jeg nu også skal tælle med i regnestykket”, som Charlotte Graungaard Falkvard udtaler.

 

Tæt på medlemmerne

Radiograf Rådet har som organisation en stærk ambition om at være tæt på vores medlemmer og på de holdninger, som vi hører blandt radiograferne ude på arbejdspladserne. Vi vil gerne fokusere på de reelle problemer der er, ligesom vi på den anden side ønsker at bidrage til også at fokusere på det, der virker.

 

Det, som vi hører medlemmerne sige, er at de elsker deres arbejde, men de har det lidt sværere med at elske deres løn- og arbejdsforhold. Det har vi også fået tydeliggjort under coronaen, hvor vi har givet afkald på visse varslingsregler og regler om at flytte afdelinger og matrikler. Det vil arbejdsgiver rigtig gerne kunne blive ved med, så vi ser en opgave i også at bevare noget af den tryghed i ansættelsen vi har tilkæmpet os i årtiers løb.

 

Som ved sidste overenskomst vil vi gerne bevare og udvikle vores arbejdstidsregler og rettigheder i forhold til sammenhæng mellem arbejds-, fritidsog familieliv. Det er ikke så svært at forudse uenigheden, i og med at den undtagelsestilstand vi har oplevet her i foråret, har været et arbejdsgiverkrav, som en del af vores hverdag, ved de sidste mange overenskomster.

 

Videre forløb

"Vi vil arbejde videre med en revideret kalender for de aktiviteter, som vi allerede havde planlagt op til OK 21. Vi synes at det er det rigtige at gøre. Vi ønsker selvfølgelig at fagbevægelsen i videst mulige omfang står sammen, som vi så det ved OK 18. Det er vi overbeviste om giver det bedste resultat. Men Radiograf Rådet tror også at OK21 skal afvikles som planlagt," udtaler Charlotte Graungaard Falkvard, og fortsætter:

 

"Vi er indstillede på at kæmpe medlemmernes sag, som samfundets sag er blevet kæmpet de seneste 3 måneder. Med ordene fra en af vores tillidsrepræsentanter, så er det vores tur til at få hvad vi fortjener."

 

Og har du nogle gode idéer til helt konkrete ting du synes trænger til en forbedring, og som kan løses ved overenskomstbordet, så hold dig ikke tilbage. Gode idéer bliver aldrig til noget, hvis de forbliver i skuffen, og du kan allerede nu indgive krav via radiograf.dk eller på mail: OK21@radiograf.dk.

 

”For selv om det ikke er os, der styrer verden, så vil vi gøre hvad der står i vores magt, for at påvirke den”, slutter Charlotte Graungaard Falkvard.

 

Kravindsamling på en ny måde

Det er et afgørende demokratisk princip, at medlemmer kan stille krav i forbindelse med en overenskomstforhandling. Og selve prioriteringen af Radiograf Rådets krav er en demokratisk proces, men ikke en demokratisk afstemning.

 

Det er der fornuftige grunde til:

 • Der skal kunne ageres i prioriteringsforhandlingerne
 • Der skal kunne ageres i OK-forhandlingen

 

Kravene prioriteres i sidste ende af Radiograf Rådets Hovedbestyrelse.

 

Krav fra medlemmerne er afgørende

Vi ved allerede med stor sikkerhed, at vores to første krav er generelle lønstigninger og bedre pension. Med dine krav og ønsker er stadig vigtige! For det er kun medlemmerne, der har indsigten i hvordan hverdagen kan forbedres.

 

Vil du indgive et krav?

Du kan gøre det på 2 måder:

 

Det var planlagt, at der ville være en mulighed for indgivelse på forårets roadshows. De blev som bekendt aflyst.

 

Tidsplan for OK 21 fra sommeren 2020 og året ud

August

 • Nu til ca. primo august: Kravindsamling via radiograf.dk og e-mail.
 • Primo august: Krav-opsamling, præsentation, videre proces, OK21 opstart
 • 17. august: HB-møde + Kravprioritering

 

September

 • Fra 7. september: Mulighed for at booke roadshows, både virtuelt og live.
 • Medio september: Deadline for behandling af krav i DSR’s hovedbestyrelse
 • Ultimo september: Deadline for behandling af krav i Sundhedskartellet

 

Oktober

 • 2. oktober: HB-møde
 • 3. oktober: Kongres i Radiograf Rådet
 • 26.-28. oktober: TR drøfter OK 21 på seminaret

 

November

 • 10.-11. november: HB-møde (2-dags), hvor de endelige krav fra Radiograf Rådet færdigbehandles
 • 22. november: RR-kom

 

December

 • Primo december: Kravudveksling med arbejdsgiverne.
 • 8. december: HB-møde
 • Fra medio december: Tekniske forhandlinger

 

De egentlige forhandlinger skal være afsluttet med forlig inden den 28. februar 2021.

Udgivelse: Radiografen 05, juni 2020, årgang 48