OK21: Kravudveksling den 15. december 2020

Forud for selve overenskomstforhandlingerne udveksler arbejdsgivere og organisationer overenskomstkrav – altså ønsker til ændringer og forbedringer af den eksisterende overenskomst.

Af Troels Jeppesen

 

Generelle forhandlinger:

Forhandlingsfællesskabet har med KL og RLTN aftalt, at udveksling af generelle OK21-krav sker den 15. december 2020. Herefter indledes forhandlingerne på de generelle aftaler den 18. december 2020 men en præsentation af kravene.

 

Selve forhandlingerne starter først i det nye år og er tilrettelagt, så de forventes afsluttet senest den 20. februar 2021 på RLTN-området. Det er dog ingen garanti, da datoen kan ændre sig, hvis forhandlingerne går i hårdknude.

 

Organisationsspecifikke forhandlinger:

Vores organisationsspecifikke krav præsenteres først den 8. januar 2021 og forhandlingerne ligger senere i processen i forhold til de generelle krav. Det forventes at forhandlingerne begynder den 21. februar 2020.

 

Tidslinje

December 2020
Forhandlingsfællesskabet udveksler krav med arbejdsgiverne

Vi møder arbejdsgiverne første gang ved kravudvekslingen. Det er startskuddet til selve forhandlingerne, og der er her, at begge sider ridser deres væsentligste krav op.

 

Januar - februar 2021
Forhandlingerne kører

Over cirka to måneder mødes vi med arbejdsgiverne for at forhandle forbedringer. Det er en proces præget af mange og lange forhandlinger, hvor begge sider arbejder målrettet for at sikre sine vigtigste krav.

 

Ultimo februar 2021
Overenskomstforlig forventes

Hvis parterne bliver enige, så forventer vi, at der ligger en aftale klar i slutningen af februar.

 

Marts 2021
Du skal stemme om de nye overenskomster

Du var med til at fastsætte kravene, og det er også dig, som er med til at godkende de endelige aftaler. De aftaler, som vi når frem til i forhandlingen, bliver derfor sendt til urafstemning hos alle aktive radiografer.

 

Indmeldelsesfrist OK21

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne, så er sidste frist for at indmelde sig, for dem der ønsker hjælp i forbindelse med udfordringer ved en konflikt og konfliktunderstøttelse, den 31.12 2020.

 

Udgivelse: Radiografen 10, december 2020, årgang 48