OK21-tema: Forkortelser, akronymer, ordbog og status

Læs om forhandlingerne og få en opfrisker på OK-terminologier med OK-ordbogen og OK-forkortelser.

Aftale på plads på statens område

Sent lørdag den 6. februar nåede parterne frem til en aftale om overenskomstfornyelse for de næste tre år på statens område.

 

Det var svære forhandlinger, der ledte op til at parterne indgik en aftale med et forlig og en samlet økonomisk ramme på 6,75%. Aftalen dækker de generelle lønstigninger og sikrer de statsansatte lønstigninger på 4,42% over de næste tre år.

 

Forhandlingerne om de såkaldte specielle krav udestår stadig, inden en samlet aftale er i hus.

 

”Det er ikke et prangende forlig og forhandlingerne har angiveligt været hårde. De statsansatte har nu en seniorordning og reallønnen er sikret, men jeg havde gerne set at de generelle lønstigninger kunne garantere en løn-udvikling og det levnes der ikke meget plads til,” siger formand for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard.

 

Fakta om forliget

Foruden lønstigninger og en seniorordning omfatter aftalen på det statslige område:

  • Seniorbonus og en styrket seniorindsats.
  • Forenkling af pension for faglærte og ufaglærte grupper m.fl.
  • Videreførelse af Den Statslige Kompetencefond med særligt fokus på blandt andre seniorer og ufaglærte.
  • Igangsættelse af et fælles initiativ om videreudvikling af statens nye lønsystemer.
  • Et styrket lokalt samarbejde.
  • Medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på arbejdspladserne.
  • Fælles arbejdstidsaftale for undervisere i staten.

 

Den udmeldte ramme på 6,75 % består af:

  • 4,42 % generelle lønstigninger (kun 0,02 over den skønnede prisudvikling)
  • 0,63 % reguleringsordning (tallet er et skøn og vurderes at være lavt sat – det betyder at hvis det private arbejdsmarked kommer i gang igen, så kan tallet blive højere)
  • 0,2 % andre formål (herunder de 2 seniordage til medarbejdere på 62 og derover, sorgorlov)

 

Det giver 5,25 % og det er traditionelt det tal vi oplyser, når vi melder rammen ud på det regionale område. Men på statens område er der tradition for at tage reststigningen med, når rammen meldes ud, derfor er de sidste 1,5 % altså reststigning, det vil sige det, der forventes udmøntet i forbindelse med den lokale løndannelse.

 

Således ender tallet på 6,75%.

 

Staten sætter ofte rammen

Resultatet af de generelle forhandlinger på statens område er ofte retningsgivende for forhandlingerne i kommuner og regioner. De forhandlinger er allerede nu undervejs og du vil kunne følge dem på hjemmesiden.

 

”Nu kender vi rammen for statens forlig og så må vi se hvad det betyder for forhandlingerne på det regionale og kommunale område. Medlemmernes forventninger er høje og jeg forventer, at det bliver udfordrende for parterne at nå til enighed. Jeg tror, at de regionale forhandlere skal udfordres – og jeg tror også at de er mere begejstrede for det statslige forlig end vi er”, siger Charlotte Graungaard Falkvard.

 

Urafstemning OK21 – er du klar?

Der ligger ikke en aftale for regionerne, men allerede nu skal du sikre dig, at du kan modtage en stemmeseddel.

 

Urafstemningen foregår elektronisk og vi sender stemmesedlerne ud til de e-mailadresser vi har i medlemssystemet. Derfor er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at du har opdateret din kontaktmail og telefonnummer via hjemmesiden.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har din korrekte e-mailadresse eller telefonnummer, så log ind med NemID og opdater dine kontaktoplysninger inden den 1. marts.

 

Forkortelser og akronymer i staten

Radiograf Rådet er sammen med Dansk Sygeplejeråd medlem af paraplyorganisationerne CO10 og CFU, der tager sig af forhandlingerne på statens område.

 

CO10: Centralorganisationen af 2010 – CO10 – er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer, blandt andet Radiograf Rådet, Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet, Dansk Socialrådgiverforening og Centralforeningen for Stampersonel med i alt ca. 40.000 medlemmer – alle ansat inden for statens område.

 

SKAF: Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) er et forhandlingsfællesskab for flere centralorganisationer, herunder CO10 og Lærernes Centralorganisation (LC).

 

CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler de generelle aftaler på statens område med Finansministeriet.

 

Forhandlingerne på det regionelle område

De regionale forhandlinger ligger efter de statslige forhandlinger og er netop nu undervejs.

 

I november 2020 sendte Sundhedskartellet de generelle krav til Forhandlingsfællesskabet, og de specielle krav omhandlende Sundhedskartellets grupper blev sendt direkte til arbejdsgiverne. Og i januar blev forhandlingerne skudt i gang.

 

Men det er altså først nu, efter den statslige aftale, at parterne for alvor går ind i forhandlingerne for at finde en aftale om et forlig.

 

De konkrete krav kan du finde på hjemmesiden, hvor du også se en opstilling af parternes krav over for hinanden.

 

Radiograf Rådet i Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet

Forhandlingsfællesskabet består af 51 medlemsorganisationer og er den fælles forhandlingsorganisation for Radiograf Rådet, Sundhedskartellet og en række andre fagforeninger. Tilsammen omfatter forhandlingsfællesskabet 564.000 ansatte i kommuner og regioner.

 

Sundhedskartellet består af 8 sundhedsfaglige organisationer, der repræsenterer ca. 90.000 medlemmer på det danske arbejdsmarked. I Sundhedskartellet forhandles de krav, som er specifikke for Sundhedskartellets organisationer – det kalder vi de specielle krav. Det er f.eks. hér, der forhandles om løn til særlige grupper, pension, arbejdstid, kompetenceudvikling mv.

 

Radiograf Rådet er en af de 8 organisationer i Sundhedskartellet. Ved de specifikke forhandlinger er Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet i samme særlige gruppe og forhandler sammen.

 

OK-ordbog

Bliv klogere på hvem og hvad du skal være opmærksom på, når forhandlingerne går i gang:

 

Generelle krav er de emner som forhandles i fællesskab gennem Forhandlingsfællesskabet. Eksempelvis lønstigninger til alle, ferie, barsel, TR og MED. Kravene forhandles af formændene for de største organisationer, bl.a. Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

 

Lokal løn er en løn der aftales ud over grundlønnen og en del af lønnen lokalt på arbejdspladsen. Det er oftest tillidsrepræsentanten, der forhandler med ledelsen, og ca. 8-10 % af lønnen er i dag aftalt lokalt. Tidligere kaldte man lokal løn for ny løn.

 

Realløn er værdien af dine penge i forhold til prisstigningerne. Hvis priserne i samfundet stiger mere end din løn, falder reallønnen. Og omvendt.

 

Reguleringsordningen er en ordningen der sikrer, at de private og offentlige lønninger følges ad.

 

Urafstemning benyttes når der er indgået en ny overenskomst. Så skal den sendes til urafstemning blandt medlemmerne, der tager stilling til, om den er god nok og kan vedtages

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2021, årgang 49