Hovedbestyrelsens anbefaling

En samlet Hovedbestyrelse anbefaler et ja til den kommende urafstemning.

I deres vurdering af forslaget har Hovedbestyrelsen lagt vægt på de tilbagemeldinger medlemmerne har givet til årsagen for det ”nej” der blev resultatet af urafstemningen i marts. Både fra medlemsundersøgelsen og fra den direkte dialog.

Her var det meget tydeligt, at nej’et i meget høj grad beroede på den forskel, der blev gjort på os og sygeplejerskerne og på den strukturelle uligeløn der er et resultat af tjenestemandsreformen af 1969.

Med mæglingsforslaget har vi ret beset opnået det, vi gik til konflikt på. Vi fik udjævnet på forskelsbehandlingen af radiografer og sygeplejersker og vi har fået gjort opmærksom på, at vi ikke synes, vi får løn som fortjent.

Der er ikke tilført flere penge til bordet og det er Hovedbestyrelsens vurdering, at det er det bedst opnåelige resultat ved disse overenskomstforhandlinger.

Samtidig vælger Hovedbestyrelsen at se positivt på nedsættelsen af komitéen, og oplever den som udtryk for, at der er en erkendelse og en anerkendelse af, at vi er mere værd – ”guld for samfundet”. Vi er dog opmærksom på, at det ikke er den første kommission som skal se på vores løn.

Det er dog det bedste afsæt vi til dato har haft for at komme i nærheden af ligeløn.

Skal den strukturelle uligeløn, vi har i den offentlige sektor udryddes, skal det ske med udgangspunkt i et folketingsflertal – for der skal afsættes penge til at udrydde fortidens uretfærdigheder.

Derfor vælger Hovedbestyrelsen at have tillid til kommissionen, men vi siger også, at der er kun denne ene chance tilbage.
 

Med venlig hilsen
Charlotte Graungaard Falkvard
Formand for Radiograf Rådet
 

OK21-nyheder

Læs de seneste nyheder eller find alle nyheder her

Forligsinstitutionen stiller mæglingsforslag

Strejken udskydes under urafstemningen

Under forligsmandsloven kan en evt. konflikt tidligst starte 5 dage efter at parterne har taget stilling til en fremsat mæglingsskitse fra forligsmanden. 

 

Dermed kan den strejke, der var varslet til at start den 21. maj. nu tidligst træde i kræft den 19. juni, i tilfælde af at det forkastes ved et ”nej”.

 

Læs hele nyheden her

Radiograf Rådet har varslet konflikt for ca. 250 radiografer fra 21. maj.

Se de områder, der er udtaget til konflikt.

Hvis konflikten for radiograferne bliver en realitet fra den 21. maj, vil ca. 250 radiografer være omfattet. 

 

Læs hele nyheden her.

Hvorfor konflikt?

Få et indblik i medlemsundersøgelsen

Efter urafstemningen gennemførte Radiograf Rådet en undersøgelse blandt medlemmerne om resultatet. Radiografen har spurgt formand Charlotte Graungaard Falkvard om hvad den viser.

 

Læs artiklen fra Radiografen her