OK21: Forhandlinger på statens område

Ud over overenskomstforhandlingerne med regionerne er der også forhandlinger på statens område.

Aftale på plads på statens område

I weekenden nåede parterne frem til en aftale om overenskomstfornyelse for de næste tre år på statens område.

 

Efter svære forhandlinger indgik parterne sent lørdag et forlig med en samlet økonomisk ramme på 6,75 %. Aftalen dækker de generelle lønstigninger og sikrer de statsansatte lønstigninger på 4,42% over de næste tre år. Nu går forhandlingerne om de specielle krav i gang.

 

Læs hele nyheden her.

 

Krav til staten

Processen har været i gang længe, og i november 2020 udtog vores forhandlingsorganisation CO10 de fælles krav til forhandlingerne, der blev udvekslet med arbejdsgiverne i slutningen af 2020. Men nu er vi kommet til selve forhandlingerne.

 

De starter i januar, hvor de generelle krav om blandt anden løn bliver forhandlet, og hvor det bliver besluttet hvor vidt, der skal afsættes penge til organisationsaftalerne.

 

Når de generelle aftaler er på plads, starter forhandlingerne om organisationsaftalerne. Det er her, der kan stilles specielle krav fra de enkelte organisationer. 

 

Hvornår sker hvad?


November 2020
CO10 udtager de fælles krav til OK21-forhandlingerne på baggrund af krav, som medlemsorganisationerne har indsendt. Slutningen af 2020 CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), der forhandler på lønmodtagernes vegne udveksler krav med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.


Januar 2021
Forhandlingerne mellem Staten og CFU begynder med de generelle krav, og de aftaler, om der skal afsættes midler til organisationsaftalerne.


Marts 2021
De specielle forhandlinger om organisationsaftalerne begynder, når de generelle aftaler er afsluttet. Forhandlingerne foregår gennem vores centralorganisation CO10