OK21: Resultatet af forhandlingerne

Kravene mellem Sundhedskartellet og RLTN er offentliggjort, og forhandlingerne er begyndt mellem de to parter.

Lørdag den 21. februar indgik parterne en 3-årig aftale på det generelle område og tirsdag faldt de organisationsspecifikke forhandlinger på plads imellem Sundhedskartellet og RLTN også på plads. Dermed er forhandlingerne afsluttet for organisationerne i Sundhedskartellet, der ved de generelle forhandlinger fik aftalt generelle lønstigninger på 5,02 %. 


Udover de generelle lønstigninger blev der afsat organisationsmidler svarende til 0,45 % af lønsummen til konkret udmøntning ved organisationsforhandlingerne. De er de forhandlinger der nu er afsluttet.


”Resultatet af forhandlingerne mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner, ændrer ikke på rammen, men skal forstås på den måde at vi nu ved hvordan rammen bliver udmøntet til os,” forklarer Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard.


For Radiograf Rådets medlemmerne er der forhandlet en forhøjelse af 10-års tillægget med 3.650 kr./året og en generel forhøjelse af pensionsprocenten for basisradiografer med 0,25%. De organisationsspecifikke forbedringer træder i kraft 1. april 2022, hvor organisationsmidlerne frigives.


I forhold til aftalen siger Charlotte Graungaard Falkvard: 

Der er ingen tvivl om at vores forhandlere har været udfordrede og det er trods alt lykkedes at nå en lønudvikling om end det er i den lave ende efter vores smag. Resultatet er selvsagt ikke hvad vi ønskede os og udfordrer os på flere måder, men vi vender tilbage med vores samlede holdning til resultatet når Hovedbestyrelsen har haft en chance for at drøfte det med papirerne foran sig.”

 

Vil du læse aftalerne for OK21

Du kan gå til Sundhedskartellets hjemmeside og finde alle aftaler og dokumenter.

 

Du kan også gå direkte til protokollerne fra forligene her

Forlig på det regionelle område

Forlig på det kommunale område

 

 

OK21: Krav til regionerne

Kravene mellem Sundhedskartellet og RLTN er offentliggjort, og forhandlingerne er begyndt mellem de to parter.

I november 2020 sendte Sundhedskartellet de generelle krav til Forhandlingsfællesskabet, og de specielle krav omhandlende Sundhedskartellets grupper blev sendt direkte til arbejdsgiverne.

 

I januar er forhandlingerne skudt i gang. De gælder blandt andet procentuelle lønstigninger, der som minimum skal sikre reallønnen, og krav om at lønudviklingen i kommuner og regioner følger med lønudviklingen i det private.

 

Læs Kravkataloget, hvor begge parters krav præsenteres, her.

 

Hvornår sker hvad?


November 2020
Sundhedskartellet sender generelle krav til Forhandlingsfællesskabet, og de specielle krav sendes direkte til arbejdsgiverne.


December 2020
Forhandlingsfællesskabet og RLTN, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, udveksler deres krav til forhandlingerne.


Januar 2021
Forhandlingerne, der normalt varer omkring to måneder, indledes. Det er nu, parterne skal blive enige og sammen finde frem til et forlig.