Nyheder om OK21

Vi har samlet nyhederne om OK21 på en side, hvor du kan blive opdateret på den seneste udvikling i forhandlingerne eller genlæse nyheder fra tidligere.

 

 

Hvorfor konflikt?

Få et indblik i medlemsundersøgelsen

Efter urafstemningen gennemførte Radiograf Rådet en undersøgelse blandt medlemmerne om resultatet. Radiografen har spurgt formand Charlotte Graungaard Falkvard om hvad den viser.

 

Læs artiklen fra Radiografen her

 

Radiograf Rådet har varslet konflikt for ca. 250 radiografer fra 21. maj.

Se de områder, der er udtaget til konflikt.

Hvis konflikten for radiograferne bliver en realitet fra den 21. maj, vil ca. 250 radiografer være omfattet. 

 

Læs hele nyheden her.

 

Forligsinstitutionen stiller mæglingsforslag

Strejken udskydes under urafstemningen

Under forligsmandsloven kan en evt. konflikt tidligst starte 5 dage efter at parterne har taget stilling til en fremsat mæglingsskitse fra forligsmanden. 

 

Dermed kan den strejke, der var varslet til at start den 21. maj. nu tidligst træde i kræft den 19. juni, i tilfælde af at det forkastes ved et ”nej”.

 

Læs hele nyheden her.

 

Hovedbestyrelsens anbefaling til urafstemningen

Det er samlet Hovedbestyrelse anbefaler et ja til den kommende urafstemning.

I deres vurdering af forslaget har Hovedbestyrelsen lagt vægt på de tilbagemeldinger medlemmerne har givet til årsagen for det ”nej” der blev resultatet af urafstemningen i marts. 


Læs Hovedbestyrelsen anbefaling her

 

Mæglingsforslag fra forligsmanden 18. maj 2021

Mæglingsforslag fremsendt af forligsmanden tirsdag den 18. maj.

 

Forslaget, der omfatter fornyelse af overenskomster og aftaler indgået mellem RLTN, DSR og Radiograf Rådet, skal sendes i urafstemning under forligsmandsloven og resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort mandag den 14. juni 2021 kort efter kl. 12.00.

 

Du kan læse mæglingsforslaget her.

 

Mæglingsforslag og urafstemningsregler

Her er reglerne for afstemning

Særlige regler gælder, når vi stemmer om et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen. Læs, hvad et mæglingsforslag er, og hvilke regler der gælder ved urafstemning.

Læs mere om reglerne.
 

Forligsinstitutionen stiller mæglingsforslag til parterne

Forslaget, der skal godkendes af parterne ved urafstemning under forligsmandsloven, udskyder den varslede strejke, der i tilfælde af et ”nej” tidligst kan træde i kraft den 19. juni.

 

Læs hele nyheden her.

 

Radiograf Rådet varsler konflikt

Radiograf Rådet har afsendt konfliktvarsel til arbejdsgiverne for det regionale område. Konflikten er varslet til ikrafttræden fra 21. maj for ca. 250 radiografer.

Tillidsrepræsentanterne på de afdelinger som er direkte berørt af konfliktvarslet, er blevet orienteret direkte. De vil i den kommende tid orientere deres kolleger om hvad det betyder for dem. 

Læs hele nyheden her.

 

OK21 video om nej ‘et og hvad nu?

I denne video taler Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard, lige ud af posen og direkte til jer medlemmer.

Mandag den 29. marts valgte Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard, at ligge en vide op på facebook omkringen nej ‘et til urafstemningen.

Læs hele nyheden her.
 

Her er de områder, der er udtaget til konflikt

Radiograf Rådet har varslet konflikt for ca. 250 radiografer fra 21. maj. Varslet omfatter radiografer på det regionale område ni steder i landet.
 

Hvis konflikten for radiograferne bliver en realitet fra den 21. maj, vil ca. 250 radiografer være omfattet. Tillidsrepræsentanterne for de afdelinger, der er varslet til at gå i konflikt, har fået besked og orienterer i den kommende tid deres kolleger om, hvad varslet betyder for dem.

 

Læs hele nyheden her.

 

Radiograf Rådet varsler konflikt

Radiograf Rådet har afsendt konfliktvarsel til arbejdsgiverne for det regionale område. Konflikten er varslet til ikrafttræden fra 21. maj for ca. 250 radiografer.

 

Tillidsrepræsentanterne på de afdelinger som er direkte berørt af konfliktvarslet, er blevet orienteret direkte. De vil i den kommende tid orientere deres kolleger om hvad det betyder for dem. 

 

Læs hele nyheden her.

 

OK21 video om nej ‘et og hvad nu?

I denne video taler Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard, lige ud af posen og direkte til jer medlemmer.

 

Mandag den 29. marts valgte Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard, at ligge en vide op på facebook omkringen nej ‘et til urafstemningen.

 

I videon taler hun lige ud af posen og direkte til medlememrne om den kommende tids udfordringer og om samarbejdet med DSR, både i forhold til OK21 og fremadrettet.

 

Læs hele nyheden her.

 

Der er stemt JA ved den vejledende urafstemning til OK21 Stat

Her kan se, hvad OK-aftalen for staten vil betyde for dig efter, der er blevet stemt ja ved den vejledende urafstemning til OK21 Stat.

 

Den ny overenskomst træder i kraft den 1. april 2021.

 

Læs hele nyheden her.

 

Radiograferne har stemt nej – hvad så nu?

Efter urafstemningen står det klart, at både radiograferne og sygeplejerskerne har stemt nej til OK-aftalen - selvom det samlet blev et ja i Sundhedskartellet

 

I Sundhedskartellet er der samlet stemt ja til OK-aftalen, mens både DSR og radiograferne har stemt den ned. Blandt radiografer har 48 % stemt nej, mens 43,4 % har stemt ja.

 

Men hvad betyder det for radiograferne?

 

Læs hele nyheden her.

 

Radiograferne har stemt nej til OK21

Resultatet af urafstemningen er gjort op og et flertal af radiograferne har stemt nej til aftalen. Det betyder, at Radiograf Rådets og DSR’s aftale med Danske Regioner er forkastet.

 

Vi har nu fået resultatet af afstemningen om OK21. Der er i alt 48% af der har stemt nej, og 43,4% der har stemt ja. I alt har 64,91% af Radiograf Rådets medlemmer stemt.

 

Læs hele nyheden her.

 

Urafstemningen er åben

Radiograf Rådet afholder urafstemning blandt de aktive medlemmer i perioden fredag den 12. marts til onsdag den 24. marts. Urafstemningen foregår kun elektronisk.

 

Forliget er på plads, Hovedbestyrelsen har taget stilling og nu er urafstemningen åben.

 

Læs hele nyheden her.

 

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse har taget stilling til OK21

Hovedbestyrelsen (HB) har nu taget stilling til forligene i OK21, og lad mig sige fra starten, at dette bliver lidt langt, og det er nødvendigt for at kunne tage jer grundigt med ind i overvejelserne, der har ført til HB's anbefaling.

 

Et flertal i HB anbefaler et ja, men jeg tør godt sige, at vores ”ja” er lidt tøvende.

 

Læs hele nyheden her.

 

Forhandlinger imellem KL og Sundhedskartellet afsluttet

De specielle forhandlinger imellem SHK og KL er nu afsluttet. Normalt har vi ingen særskilt interesse i kommunernes område, da størstedelen af os jo er ansat i regionerne, men ved denne overenskomst har vi stillet et krav, der har udmøntet sig som et periodeprojekt, der skal bane vejen for at radiografer også kan være overenskomstdækket af Sundhedskartellets aftaler i KL.

 

Læs hele nyheden her.

 

Treårig aftale på plads for regionerne

Sundhedskartellet, og dermed Radiograf Rådet, har afsluttet forhandlingerne med Danske Regioner om en OK- aftale for de næste 3 år.

 

Lørdag den 21. februar indgik parterne en 3-årig aftale på det generelle område og tirsdag faldt de organisationsspecifikke forhandlinger på plads imellem Sundhedskartellet og RLTN også på plads.

 

Læs hele nyheden her.

 

OK21 aftale på plads med regionerne

Forhandlingsfællesskabet og RLTN har netop indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst gældende for regionernes offentligt ansatte – og klart størstedelen af radiografer.

 

På et samlet pressemøde kl. 13:00 lørdag præsenterede parterne aftalen, der har en forventet samlet ramme på 6,75% over de næste tre år, med generelle lønstigninger på 5,02% og en videreførelse af reguleringsordningen.

 

Læs hele nyheden her.

 

Regionernes forhandlinger indledes

Aftalerne er på plads på både statens og kommunernes område. Nu er turen kommet til regionerne – radiografernes vigtigste område.

 

De generelle forhandlinger om overenskomst for landets fem regioner ventes at gå ind i den intensive fase i weekenden. Hvis parterne kan blive enige, er det dermed sandsynligt, at der indgås en aftale for regionernes sundhedspersonale snart.

 

Læs hele nyheden her.

OK for dummies – hvad er det nu lige, det går ud på?

Overenskomstforhandlinger – eller OK21 – er i fuld gang, men hvem er det nu, der forhandler, og hvad går det egentlig ud på?

 

Overenskomstforhandlingerne er en tilbagevendende begivenhed, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler de fremtidige forhold for de ansatte. I foråret 2021 gælder det 845.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne – herunder også landets ca. 2.500 radiografer. Vi har samlet svarende på syv spørgsmål, så du kan blive klogere på, hvad overenskomstforhandlinger betyder for dig.

 

Læs hele nyheden her.

Aftale på plads på KL’s område

Mandag morgen er der indgået aftale på kommunernes område, der sikrer reallønnen de næste tre år.

 

Aftalen indeholder generelle lønstigninger på 5,02 %. Resultatet er dermed højere end lønstigningen på 4,42 %, der blev forhandlet på plads på det statslige område.

 

Aftalen er ikke direkte relevant for radiograferne, der primært at ansat i regionerne, men markerer begyndelsen på de generelle forhandlinger på regionernes område.

 

Læs hele nyheden her.

 

Aftale på plads på statens område

I weekenden nåede parterne frem til en aftale om overenskomstfornyelse for de næste tre år på statens område.

 

Efter svære forhandlinger indgik parterne sent lørdag et forlig med en samlet økonomisk ramme på 6,75 %. Aftalen dækker de generelle lønstigninger og sikrer de statsansatte lønstigninger på 4,42% over de næste tre år. Nu går forhandlingerne om de specielle krav i gang.

 

Læs hele nyheden her.

 

Statens generelle forhandlinger forventes færdige mandag

Der forventes forlig mandag morgen i de generelle forhandlinger mellem staten og CO10, der repræsenterer lønmodtagerne.

 

Parterne går ind i de afsluttende forhandlinger om overenskomsten på statens område torsdag den 5. februar. De regner med at forhandle hen over weekenden, så der sandsynligvis ligger et forlig klar på statens område mandag morgen.

 

Læs hele nyheden her.

 

Lad forhandlingerne begynde

Med en særlig hilsen og tak fra regionerne til landets radiografer præsenterer Charlotte Graungaard Falkvard, Formand for Radiograf Rådet, nogle af de vigtigste krav, Sundhedskartellet har stillet over for RLTN i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2021.

 

Offentliggørelsen af kravene fra begge parter markerer en vigtig del af forhandlingerne, der for alvor skal til at begynde.

 

Se videoen på Facebook her.

 

Læs mere om kravene fra begge parter her.

 

OK21-krav offentliggjort

Sundhedskartellets krav til Regionernes Lønnings- og takstnævn, RLTN, er offentliggjort og kan læses her.

 

Der er blandt andet stillet krav om lønstigninger, forbedring af pension og af arbejdstidsregler samt krav til kompetenceudvikling.

 

I kravkataloget kan du læse alle Sundhedskartellets og Forhandlingsfællesskabets krav, samt hvilke krav Danske Regioner har med til forhandlingsbordet.

 

Læs mere her.

 

Læs kravkataloget her.

 

Kravpræsentation den 8. januar

Fredag den 8. januar præsenterede Sundhedskartellet og Danske Regioner hinanden for de OK21 krav der blev udvekslede i december 2020.

 

Kravpræsentationen er et vigtigt led i forhandlingerne og hjælper med at afklare organisationernes intentionere med kravene. Det er første skridt i konstruktive forhandlinger.

 

Parternes krav

 

Kravudveksling den 18. december

De første forhandlinger om at forny overenskomsterne for alle offentligt ansatte i regionerne blev afholdt fredag den 18. december.

Temaet for mødet var de krav, som blev udvekslet tidligere.

For Forhandlingsfællesskabet gælder det blandt andet krav om generelle procentuelle lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen, og en videreførelse af reguleringsordningen, så lønudviklingen i kommuner og regionerne følger med den private lønudvikling. Der er også krav om midler til et lavt- og ligelønsprojekt og midler til organisationsforhandlingerne.

Parterne forhandler i de første måneder af 2021 med henblik på at underskrive aftalerne senest den 28. februar 2021.
 

Læs den fælles pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner.

 

Radiograf Rådets kravprioritering

De medlemskrav Radiograf Rådet sædvanligvis modtager er kendt i forvejen og vil under alle omstændigheder blive rejst, både fra Radiograf Rådet, men også fra alle andre organisationer, som led i kravprioriteringen.

 

Det er krav som:

  • Højere grundløn
  • Højere pension
  • Højere betaling for ulemper
  • Forbedring eller bevarelse af arbejdstidsregler
     

Kravene behandles af Hovedbestyrelsen og føres videre mod den endelig udveksling med arbejdsgiverne i slutningen af året.

 

OK21 telefon direkte til formanden

Alle hverdagen mellem 16 og 17 sidder formand, Charlotte Graungaard Falkvard klar til at snakke med medlemmer er har spørgsmål til overenskomstforhandlingerne.

OK21-telefon er åben for alle, der har spørgsmål i forbindelse med overenskomstforhandlingerne (undtagen 1. - 16. august)
 

Så har du et spørgsmål eller en undren. 
Så ring direkte til Charlotte Graungaard Falkvard, formand for Radiograf Rådet på 22 13 86 20.