Sundhedskartellets krav til RLTN (OK21)

365 dage om året stiller Sundhedskartellets faggrupper sig til rådighed for at forebygge, udrede, diagnosticere, behandle og pleje patienter og borgere med stor faglighed og omsorg.

 

Det gør de hver dag døgnet rundt, hvilket er blevet tydeligt for alle danskere under corona- pandemien. De offentligt ansatte i sundhedssektoren har fået anerkendelse og respekt. Tak for det. Men nu skal lønnen følge med.
 

Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet
Corona-krisen står helt centralt i vores medlemmers forventninger til OK21. De ansatte i sundhedsvæsenet står og har stået i forreste række og løftet en ekstraordinært stor sundhedsopgave af historiske dimensioner. De sundhedsprofessionelle udviste stor fleksibilitet uden at få ekstrabetaling for det, da hele sundhedsvæsenet skulle omstilles. Corona-krisen har også tydeliggjort behovet for et stærkt fokus på ordentlige arbejdsvilkår og en forsvarlig organisering af arbejdet til gavn for både medarbejdere, patienter og borgere.

 

Hvis vi fortsat skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i det offentlige sundhedsvæsen, er der behov for en markant lønfremgang ved de kommende forhandlinger. Vi skal have en løn, som anerkender både uddannelsesniveau, ansvar og kompetencer. Selv når pandemien ikke raser, står de ansatte over for konstante forandringer, effektiviseringer, udvikling og nye arbejdsmetoder, der samlet set presser de ansattes arbejdsmiljø til det yderste – dette kan og skal vi gøre bedre sammen. De sundhedsprofessionelle er mere værd.

 

Sundhedskartellets krav til RLTN

Derfor fremsender Sundhedskartellet følgende krav på det regionale område til overenskomstforhandlingerne OK21:

 

Lønforbedringer til Sundhedskartellets ikke-ledende grupper, herunder:

 • Højere grundløn
 • Lønforbedringer til de erfarne
 • Tillæg for kvalifikationer og funktioner
 • Kostfaglige eneansvarlige skal indplaceres efter deres uddannelse med tillæg
 • Forbedringer for elever

 

Lønforbedringer til Sundhedskartellets ledende grupper, herunder:

 • Tillæg til ledergrupperne
 • Højere mindste grundlønsindplacering for ledere på laveste ledelseslag på Sundhedskartellets lederlønsskala
 • Lederindplacering uden kostdage

 

Forbedringer af Aftale om lokal løndannelse, herunder:

 • Bedre rammer for lønforhandling ved nyansættelser m.v.
 • Delegering af forhandlingskompetence til den enkelte leder f.s.v.a. lokal løn

 

Forbedringer af pensionen

 

Forbedringer af arbejdstidsreglerne, herunder:

 • Bedre værn om fritiden med særligt fokus på indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen
 • Frit valg mellem afspadsering og udbetaling
 • Nedsat arbejdstid ved natarbejde, herunder implementering af anbefalinger vedrørende natarbejde
 • Normtimenedskrivning den 24.12. for nattevagter
 • Regulering af udvalgte kronetillæg
 • Tjenesteplanen skal kendes 8 uger før ikrafttræden

 

Fokus på faglighed og kompetenceudvikling, herunder:

 • Arbejdsgiverens forpligtelser til kompetenceudvikling af medarbejderne skal synliggøres
 • Ret til klinisk uddannelse i forbindelse med ønsket om overgang fra lederstilling til en basisstilling
 • I OK-perioden iværksættes kortlægning af mulighederne for etablering af specialistuddannelser målrettet det ernæringsfaglige område

 

 

Bedre vilkår for kandidater, herunder:

 • Harmonisering af vilkår for kandidater
 • Udvidelse af dækningsområdet for kandidatprotokollat

 

Fokus på ledelse, herunder:

 • Der gennemføres et periodeprojekt om ny lønmodel for ledere
 • Sundhedskartellets ledere (øverste ledelseslag) omfattes af Aftale om chefer og Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer
 • Ledere på alle niveauer sikres et reelt råderum for tilrettelæggelse af egen arbejdstid

 

Drøftelse af tjenestestedbegrebet

 

Fokus på kombinationsstillinger

 

Bestemmelserne i § 12 om tjenestedragt skal omfatte alle Sundhedskartellets organisationer

 

Der aftales løn og vilkår for udkørende funktioner, herunder:

 • Transportmiddel og kommunikationsudstyr stilles til rådighed
 • Fri tjenestedragt inkl. overtøj /regntøj
 • Arbejdsgiverforsikringen skal dække de udkørende funktioner – svarende til de for udrykning og patientledsagelse gældende regler
 • Krav om lokal lønforhandling

 

Sundhedskartellet fremsætter følgende redaktionelle krav:

 • Konsekvensrettelser i både regional og kommunal overenskomst og arbejdstidsaftale i forhold til de organisationer, der er trådt ud af Sundhedskartellets overenskomst
 • Ajourføring af fodterapeuternes uddannelse
 • Ændring af ”sluttrin” på lønseddel til f.eks. ”-” eller ”999999”

 

Der tages forbehold for fremsættelse af krav:

 • fremsat af arbejdsgiverne
 • som følge af resultater og ændringer på det øvrige arbejdsmarked samt følger af retsafgørelser, voldgiftsafgørelser, ændringer i lovgivning og uddannelsesstrukturer m.v.
 • rejst af andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet