Radiograf Rådets formandskab

Radiograf Rådets formandskab består af en formand og en næstformand.

Den daglige ledese af Radiograf Rådet varetages af formanden og næstformanden, der begge er fuldtidsfrikøbte.


Formand og næstformand fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på Radiograf Rådets vegne efter de af kongressen og Hovedbestyrelsens givne retningslinjer. Formandskabet kan dog uddelegere denne kompetence uden at det organisationspolitiske ansvar overdrages.

 

 

 

Formandskabet

Radiograf Rådets formandskab består af formand, Charlotte Graungaard Falkvard og næstformand, Christian Gøttsch Hansen.

 

 

Formand

Charlotte Graungaard Falkvard

 

Email: charlotte@radiograf.dk

Mobil: 22 13 86 20

 

Twitter

LinkedIn

Næstformand

Christian Gøttsch Hansen

 

Email: christian@radiograf.dk

Mobil: +45 22 31 22 85

 

Twitter