Hvad er en radiograf

En radiograf er en der frembringer billeder til diagnostisk brug eller udfører stråleterapi. Ordet kommer af ”radio”, ’stråler’- og (græsk) ”grafein”, ‘skrive’.

 

Radiografuddannelsen er i dag en 3½ årig professionsbachelor. Radiografuddannelsen er opdelt i tre fagspecialer:

  • Røntgen (herunder CT og MR)
  • Stråleterapi (medicinsk fysik og dosisplanlægning)
  • Nuklearmedicin (PET CT)


Disse tre specialer skal implementeres i uddannelser, men af de tre er det langt overvejende røntgenspecialet, der vælges af de studerende. Opdelingen finder sted efter uddannelsens 4. semester (2. år).

 

Den første radiografskole blev etableret i Odense i september 1968, og der var 15 radiografelever på holdet.


Som et kuriosum kan nævnes, at der på deres lønsedler stod, at de hed røntgenograf-elev – det blev ændret året efter - (efter at elevforeningen på skolen i Odense fra Indenrigsministeriet havde fået det svar, at hvad man kaldte sig, var et foreningsspørgsmål) - således at de pågældende elever valgte at kalde sig radiografelever. 

 

I København blev der etableret en radiografskole i Herlev i februar 1969 – her var der to hold om året, nemlig i februar samt i september – der var ca. 18 radiografelever på hvert hold. I den første tid fungerede skolen på Gentofte Hospital. Der blev ligeledes etableret en ”skole” i Århus, hvor der var 5 elever pr. hold en gang om året. Disse fik teorien i Odense og praktikken i Århus. Denne ”skole” blev nedlagt, da der blev etableret en egentlig radiografskole i Aalborg.

 

Radiografskolen i Aalborg blev åbnet i november 1995. På det første hold var der 26 elever.   

 

Radiografeleverne fik løn under uddannelsen, indtil uddannelsen i 2001 blev et studie, hvor man gik bort fra løn og i stedet kom på SU. Det var også i 2001 at radiograferne blev autoriserede. 

 

Der var en del bump på vejen i forhold til fx sygeplejersker på afdelingerne, og nok i særdeleshed ledelserne. 

 

I de første år måtte radiografer for eksempel ikke undersøge børn under 7 år, de måtte ikke undersøge dem, der var gamle og de måtte ikke undersøge de syge!  

 

I dag regnes radiografer som eksperterne i frembringelse af billeddiagnostik, med alt hvad dette indebærer af teknik, pleje og kommunikation med de borgere og patienter vi har kontakt til.

 

Radiograf Rådets mantra om faglighed lyder:

 

Radiografi er for radiografer 
Radiografer er virtuose på teknologien. Derfor er der overskud og overblik til at være mennesker i relation til mennesker. Radiografer er også humanister.