Hvem er Radiograf Rådet?

Radiograf Rådet er den overenskomstbærende fagforening for danske radiografer og radiografstuderende.

Radiograf Rådet har knap 2.500 medlemmer.

 

I 1971 stiftes Foreningen af Radiografer i Danmark. Foreningen voksede støt og fik flere og flere medlemmer. Men tiderne skiftede og med det voksende antal medlemmer kom også større udfordringer.

 

I 1977 ændre hovedbestyrelsen sin sammensætning, så den bestod af medlemmer, der var valgt fra forskellige egne af Danmark. Landet blev delt op i et antal kredse, hvor der skulle vælges et antal hovedbestyrelsesmedlemmer fra hver. Dette antal afhang af de enkelte kredses antal medlemmer. De nye love blev vedtaget på generalforsamlingen i Karrebæksminde i 1979.

 

Tiderne er skiftet igen og foreningens image er ikke længere rammende for den professionelle faglige forening organisationen har udviklet sig til. I 2011 skiftede foreningen navn til Radiograf Rådet, efter en længere proces. Dette blev blandt andet gjort for at afdække en passende profil.