Fra Radiograf Rådets love er Radiograf Rådets formål: 

At samle radiograferne og varetage medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige samt organisatoriske interesser.

 

Dette søges opnået ved:

  1. til enhver tid at søge kontakt med de organisationer der kan hjælpe radiograferne til de bedst mulige lønninger, samt arbejds- og ansættelsesforhold.
  2. at søge at opnå de optimale betingelser for en god og tidssvarende uddannelse, og arbejde aktivt for en efter- og videreuddannelse for alle radiografer.
  3. i videst muligt omfang at arrangere møder og faglige kurser.
  4. at arbejde for størst mulig tilsvarende organisationer i udlandet.
  5. at udgive et foreningsblad.