Paneldebat om fremtidens sundhedskartel

Der var den 16. januar fælles hovedbestyrelsesseminar for de 8 tilbageværende organisationer i Sundhedskartellet. I debatten var der blandt andet fokus på håndteringen af at tre organisationer har valgt at træde ud, og hvordan det skal håndteres...

Af Michael Dreyer

 

... Men der blev fokuseret på at se fremad.

 

”Vi er blevet ”semistore”. Dette til trods, så kan vi ikke levere 100 % på alt. Derfor nyder vi godt af både Sundhedskartellet og FH. Vi bliver forkælet på OK området af at være så tæt på forhandlingerne på det regionale område, og Sundhedskartellet giver i høj grad fortsat mening.

 

Vi skal holde øjne og øre åbne – ikke alle tanker er tænkt,” var Charlottes Graungaard Falkvards budskab, og hun tilføjede ”måske kan det lokale samarbejde systematiseres, så vi repræsenterer hinanden i FH-regi.”

 

Charlottes appel til at styrke det lokale samarbejde i Sundhedskartellet, for også at kunne stå stærkere i forhold til det lokale arbejde i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) gav anledning til mange refleksioner. Der var mange bud på, hvordan det lokale kan styrkes for at få sat sundhedsdagsordenen, også i FH. Og stor enighed om at Sundhedskartellet lokalt har en vigtig opgave at løfte her.

 

Dialog

Dialog, dialog og dialog er topprioritet frem til OK 21. Med hinanden og med arbejdsgiverne. I det hele taget er forberedelse altid en fordel. Det var Mona Striibs – formand for Forhandligsfællesskabet og FOA – hovedbudskab, som hun fremførte på mødet. Vi skal have styr på ”vores egen banehalvdel” inden forhandlingerne. Et af de springende punkter udmøntningen af lokal løn, som vi ifølge Mona har ca. 8 milliarder kroner til gode fra. Udjævningen af lønforskellene via lønstigninger i samme kronebeløb til alle var en anden knast, der blev nævnt. Mona viste stor åbenhed og satte sine egne holdninger i spil.

 

Grete Christensen – formand for Sundhedskartellet og DSR – nævnte også i sit oplæg, at organisationerne skal være bedre til at lande de projekter, der sættes i søen ved OK. Også selvom arbejdsgiverne i vidt omfang prøver at omgå de indgåede aftaler.

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2020, årgang 48