Peer review - falsk sikkerhed eller fantastisk metode?

Ifølge Wikipedia kan peer review direkte oversættes som fagfællebedømmelse. Peer review er en procedure hvor et videnskabeligt manuskript vurderes af ca. 1 – 2 forskere/ eksperter indenfor samme fagområde...

Af Malene Roland V. Pedersen, Ph.d., og forskningsradiograf, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus

 

...inden der kan ske en publicering i et videnskabelige tidsskrift. Peer review anses ofte som en form for kvalitetskontrol.

 

Der findes overordnet 3 typer; enkelt blindet, dobbelt blindet og åben peer review. Ved det enkelt blindede peer review kender forfatteren ikke identitet på reviewer, men reviewer kender identiteten på forfatteren. Gennem det dobbelt blindede peer review er både forfatter og reviewer´s identitet ukendt, hvorimod ved det åbne peer review er der ingen anonymitet.

 

Reviewer´s opgave er at foretage evaluering af manuskriptets videnskabelige fund, betydning og originalitet. Ifølge dansk kodeks for integritet i forskning skal
Forskerne, der fungerer som bedømmere og redaktører, udfører deres bedømmelse og deres redaktionelle forpligtelser på ærlig og upartisk vis. (s. 11, under 3.2 Ansvarsfordeling) (1)

 

Sund skepsis

I dag opfattes peer review som en ”gold standard” procedure (2), og anses typisk som et solidt kvalitetsstempel. Generelt er der en tendens til at en videnskabelige artikel kun vurderes som valid, såfremt udgivelsen er sket i et tidsskrift som benytter peer review. Dette er en sandhed med modifikationer, idet peer review typisk er en subjektivt og ikke en objektiv proces (3). Hvilket tydeligt fremgår af nedenstående eksempel, hvor to reviewer´s har modsatrettede meninger om et manuskript (4).

 

Reviewer A:
I found this paper an extremely muddled paper with a large number of deficits’

 

Reviewer B:
‘It is written in a clear style and would be understood by any reader’.

 

Peer review er en ganske udmærket tilgang, såfremt peer review proceduren fungerer. Beklageligvis er der set eksempler på at en reviewer har afvist et videnskabeligt manuskript, for derefter at ”låne” (eller ladet sig inspirere af) ideen. Det er også set at reviewer har ”kopieret” røntgenbilleder og efterfølgende ladet billederne indgå i deres egne artikler. Det er ej heller usædvanligt at reviewer beder om at få citeret egne artikler f.eks. ved at kommentere det således ”The authors failed to include a recent article on this topic by Smith et al”(5).

 

Generelt er peer review processen god og objektivt, og der udføres et stort stykke frivilligt arbejde. Men glem aldrig at være kritisk– selv om artiklen er publiceret i et tidsskrift som benytter peer review processen, så kan der være både store og små fejl i publicerede artikler. Ofte har studerende og andre som ikke helt kender til peer review processen en tendens til at idealisere konceptet ”peer review”. Men det er vigtigt at huske at peer review er ikke et 100% validt kvalitetsstempel. Har du brug for flere tanker om de artikler du søger information i, så prøv at gennemgå 1-2 artikler sammen med dine egne peers, og opret gerne mindre journal Club (6). Brug din sunde fornuft, hvis noget virker for godt til at være sandt – så er din intuition muligvis korrekt.

 

Hvordan udvælges en reviewer?

Der er forskellige tilgange til hvordan en reviewer bliver udvalgt. Mange tidsskrifter anmoder ofte om at forfatteren selv foreslår 1-3 mulige personer som reviewer. Der er også mulighed for at fravælge konkrete reviewer´s. Dette er ofte relevant hvis der er stor konkurrence om emnet, eller hvis forskningsfeltet er meget smalt, da det kan udfordre anonymiteten. Omvendt er flere tidsskrifter begyndt at benytte åben peer review.

 

En anden brugt metode er at editor finder mulige reviewer´s som beskæftiger sig med emnet. Her vil reviewer typisk modtage invitation per e-mail. Flere tidsskrifter tilbyder database med mulige reviewer, her er det muligt at skrive sig på listen via tidskriftets hjemmeside.

 

Hvad skal en reviewer udføre?

Det er en unik mulighed for reviewer at øge både akademiske evner og viden på et videnskabeligt område. Desuden kan det påføres CV’et at man er reviewer for f.eks. Radiography.

 

Et job som reviewer er en ulønnet akademisk opgave, som varetages i fritiden. Arbejdet består i at give ærligt og kritisk vurdering af manuskriptet (2). Reviewer skal også have fokus på plagiering, bedrageri, dobbelt publicering eller andet bekymrende. Her bliver det svært, for bedrageri m.m. kan være meget svært at spotte. Peer review processen skal ske uden at bringe interessekonflikter i spil, eller forsinke processen unødvendigt. Ulykkeligvis er det sket at reviewer er flere måneder (og i flere tilfælde op til et halvt år) om at aflevere sin besvarelse til editor.

 

Reviewer afleverer vurderingen af manuskriptet til editor. Det er god skik og brug at være både venlig, kollegial og konstruktiv i vurderingen. Reviewer´s kommentarer vil sammen med editors holdning indgå i den samlede vurdering i for hold til om manuskriptet bliver afvist eller accepteret. Det er ikke nok at anføre ” the paper looks all right to me” som Smith (tidligere BMJ editor) har oplevet (4).

 

Hvordan gør man?

Hvis du tilbydes at bliver reviewer på forskningsartikel – hvad gør du så? Nedenstående er en blanding af litteratur og egne oplevelser (2,7). Desværre er der ingen formel træning eller uddannelse (indtil videre) i hvordan et korrekt peer review udføres, selv om det er blevet foreslået helt tilbage engang i 90érne (7)!

 

Start med abstractet. Brug tid på at komme ind i formål, valg af design, metode, vigtigste resultat og konklusion. Forhold dig til om og hvordan forfatteren gør rede for, hvorfor netop dette studie er et vigtigt videnskabelig bidrag. Hoppin fremhæver, at inden man går i gang med at læse manuskriptet kan man overveje, hvad dette forskningsprojekt bidrager med i forhold til den viden som allerede eksisterer (8). Er der noget nyt? Eller blot gammel vin på nye flasker!

 

Tips og tricks Inden du går i gang med dit peer review

 • Lad være - hvis du ikke er motiveret til at udføre opgaven
 • Sørg for at du har tid – brug gerne 1-2 timer.
 • Husk din opgave er at hjælpe med at forbedre manuskriptet – ikke nedgøre det!
 • Skriv kommentarer som du gerne selv vil modtage (skriv i venlige vendinger)
 • Husk at manuskriptet er fortroligt
 • Start ALTID med abstractet
 • Måske har tidsskriftet nogle bestemte trin de ønsker du gennemgår – læs og følg anvisningerne
 • Overhold deadlines

 

Er peer review bedre end at slå plat eller krone?

Prøv at læse eksemplet, og beslut dig for, hvad du mener om peer review processen – falsk eller fantastisk? En editor modtager et manuskript, og efter at have læst titlen fremsendes det til review hos to personer, som editor tror kunne have kendskab til emnet. Hvis begge reviewerne anbefaler accept, så bliver manuskriptet accepteret. Hvis de 2 reviewer er uenige, fremsendes manuskriptet til en tredje reviewer, som vil blive afgørende. Editor vil nu typisk følge den tredjes anbefaling.

 

Ifølge Smith (4) så er denne metode lidt bedre end at slå plat eller krone, da den er baseret på simpelt flertal og ikke hvad man kunne forvente at finde tilfældigt (9).

 

Vi må nok konstatere at peer review processen er den bedste metode vi har til rådighed – på trods af lidt ridser i lakken.

 

Kan reviewer finde fejlene?

En af grundende til at benytte peer review er at hjælpe med at finde fatale fejl i videnskabelige manuskripter. Men er de så også i stand til det? BMJ-tidsskriftet har undersøgt dette ved at indsætte flere kæmpe store fejl i manuskripterne, som så blev udsendt til flere reviewer. BMJ fandt at INGEN af reviewerne formåede at finde alle fejl, få fandt ingen fejl, og de fleste reviewer fandt kun en fjerdedel af fejlene (4,10).

 

Referencer

 1. Forskningsministeriet. Den danske kodeks for integritet i forskning. 2015.
 2. Winck JC, Fonseca JA, Azevedo LF, Wedzicha JA. To publish or perish: How to review a manuscript. Port J Pulmonol. 2011;17:96–103.
 3. Hildebrandt S. Peer review: Forskningens kvalitetsstempel har ridser i lakken [Internet]. 2011 [cited 2020 Sep 11]. Available from: https://videnskab.dk/kultur-samfund/peer-review-forskningenskvalitetsstempel-har-ridser-i-lakken
 4. Smith R. Peer review: A flawed process at the heart of science and journals. J R Soc Med. 2006;99:178–82.
 5. Kotsis S V, Chung KC. How to submit a revision and tips on being a good peer-reviewer. Plast Reconstr Surg. 2014;133:958–64.
 6. Pedersen MR. Journal Club. Radiografen. 2012;40(marts):16–9.
 7. Black N, Van Rooyen S, Godlee F. What Makes a Good Reviewer and a Good Review for a General Medical Journal? JAMA. 1998;280:231–3.
 8. Hoppin FG. How I review an original scientific article. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:1019–23.
 9. Lock S. A difficult Balance: Editorial Peer Review In Medicine. London; 1985.
 10. Schroter S, Black N, Evans S, Carpenter J, Godlee F, Smith R. Effects of training om quality of peer review: randomised controlled trial. BMJ. 2004;328:673.

Udgivelse: Radiografen 08, oktober 2020, årgang 48