Posters på Københavns Professionshøjskole

Formidling af faget fylder mere og mere, til gavn for den radiografiske faglighed. Dette var blandt andet baggrunden for, at dimittenderne på Københavns Professionshøjskole, Radiografuddannelsen den 8. januar havde posterfremvisning.

Af Michael Dreyer

 

Det er godt at lære at gå, mens man er barn. Og det er svært at lære en gammel cirkushest nye tricks. Disse visdomsord kunne ligge til grund for det seneste initiativ til indlæring af formidling, som man kunne se resultatet af den 8. januar på Sigurdsgade. Da havde dimittenderne offentlig posterfremvisning af deres bachelorprojekter.

Fra vugge til grav

Til fremvisningen blev 10 nye posters fremvist af de studerende, og de svarede på spørgsmål og indgik i drøftelser om deres præsentation. Selve posterne var udført på professionel manér og i internationale målestoksforhold. De gav et meget flot indblik i opgavens problemstilling og konklusion, og det var tydeligt at de studerende havde lagt et stort arbejde i, at præsentationerne fremstod professionelt og fagligt stærkt.

 

Emnerne bredte sig vidt – det var næsten tankevækkende – at de spændte sig fra konventionel røntgen over MR, dual vs. single energy og PET og til stråleterapi. Og der blev skrevet om både hjerner og lunger. Derudover også kommunikation med børn såvel som demente. Og helt over på ”den anden side” til scanninger af døde og radiografi i retsmedicinen.

 

En næsten uvirkelig bred præsentation af faget, det begrænsede antal posters taget i betragtning. Og opgaverne tog udgangspunkt i både feltstudier og litteraturstudier.

 

Inspiration

Det virker som en god metode at bruge posterpræsentationen, som en del af forberedelsen til de studerendes bacheloreksamen, så de er trænet til fremlægning og kan diskutere de spørgsmål som fremkommer. Og spørgsmål fik de masser af muligheder for at besvare.

 

Det var meget inspirerende som fagblad at opleve det engagement og den ihærdighed de studerende (nu radiografer) udviste ved fremvisningen. Der var en god energi i rummet (på gangen), hvor der var 30-40 personer, både medstuderende, undervisere, repræsentanter fra klinikken og pårørende, til stede.

 

Det tegner godt for fagets fremtid, at der fokuseres på formidling udadtil. Det er vigtigt for udviklingen af både det kliniske arbejde, udviklingen og forskningen.

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2020, årgang 48