Radiograf Kurser på udebane - ortopædi i Grønland

Der er mere og mere fokus på radiografiens ortopædiske speciale, og på hvor vigtigt det er for den beskrivende radiograf/radiolog at optagelsen er af en høj kvalitet og visualiserer problematikken klart...

Af Claus Brix, fagchef

 

 ...Radiograf Kurser har gennem kurser fokuseret på specialet, men når der kommer en
henvendelse om vi kan lave et kursus i Grønland, så slår vi da til, også i en coronatid.

 

At arrangere et oversøisk kursus er udfordrende, og da vi startede planlægningen i foråret, drømte vi ikke om, at Covid-19 ville bide sig så fast. Vi tænkte, at efter sommeren var alt som før, så vi planlagde at afvikle et kursus sidst i august.

 

Ortopædikurset, som vi har afviklet i Danmark 14 gange, skulle ikke kopieres, da de i Grønland løbende har kontakt med speciallægerne i ortopædi. Der blev ønsket mere fokus på den praktiske tilgang til projektionerne, så Radiograf Kurser skræddersyede et kursus i forhold til de aktuelle forhold og projektioner. Med i bagagen til kurset var ”knoglebogen”, som er en anerkendt reference i Danmark, og som du kan læse om i seneste nummer af Radiografen.

 

Coronafrit

Radiograf Kurser headhuntede 2 beskrivende radiografer fra Region Syddanmark til opgaven. Da afdelingen på Dronnings Ingrids Hospital ikke kunne lukke helt ned, blev det, i samarbejde med afdelingsradiograf Anette Gadgaard, besluttet at kurset skulle afvikles 2 gange, så alle radiograferne på afdelingen kom igennem kurset.

 

Da vi nærmede os kursusstart var Grønland Coronafrit, og alt så ud til at køre, men ruten dertil kan være snørklet og restriktioner med flyvning, udsatte og ændrede flyafgange skulle vise sig at være lidt bump på vejen.

 

Kravene til at komme ind i Grønland blev skærpet, men en frisk negativ Covid- 19 og en Sumut-attest gav underviserne en adgangsbillet. Men da hjemrejsen gik over Island og der midt under kurset indførte 14 dages karantæne for ankomne dér, blev der lidt panik hos underviserne. ”Kommer vi mon nogensinde hjem?”. Jo det lykkedes – med 1½ døgns mellemlanding i ingenmandsland i en lavaørken.

 

Inkluderende

Mødet med Dronning Ingrids Hospital og Grønland kompenserede i den grad for angsten for det ukendte. Underviserne udtrykte at de blev budt velkommen og mødt med en helt særlig venlighed og imødekommenhed.

 

Kurset blev afviklet som planlagt hvor de ansatte på hospitalet støttede med det praktiske og på et andet RISPACS- system end de i forvejen kendte. Underviserne oplevede særligt at radiograferne var meget klar til at tage mod nye udfordringer og løsningsorienterede, både på kurset men også i den kliniske hverdag som de fik et lille indblik i. Miljøet blev beskrevet som meget inkluderende og åbent, og de havde bestemt lyst til at komme igen for at møde radiograferne og grønlænderne.

 

Kurset kunne heller ikke gennemføres uden assistance fra de hjælpsomme kursister, der skulle finde egnede billeder og klargøre dem.

 

Afdelingsradiograf Anette Gadgaard fra Dronning Ingrids Hospital fortæller, at det var 4 fagligt meget givende dage, hvor deltagerne både blev udfordret og oplyst.

 

Udbytterigt

At få viden om hvordan knoglernes placering i forhold til hinanden ændres ved selv små ændringer i positionering, og hvordan man kan se det på billedet, giver radiografen et helt andet arbejdsredskab til forståelse for vigtigheden af korrekt positionering. Muskulo-skeletal radiografi er et vanvittig vigtigt speciale. Hun fortæller endvidere, at deltagerne kaldte kurset ”spændende”, ”lærerigt”, ”interessant” og ”relevant” og udtrykte ”hvorfor har vi ikke lært det før?”.

 

Underviserne tog en enkelt dags pause mellem de 2 kurser hvor kultur, natur og ”midnatssol” fik plads.

 

Indtil grønlandsprojektet har Radiograf Kurser kun lavet kurser i Danmark, men det kan være en besparelse for aftageren at efteruddanne flere ansatte i egne omgivelser, hvis alternativet er at sende få afsted med ekstra omkostninger i rejsedage, hotel mm. Ligesom der også kan være en synergieffekt af kursudbyttet, når mange fra samme sted deltager, og dermed lettere kan implementere ny viden på egen afdeling.

Udgivelse: Radiografen 07, september 2020, årgang 48