Radiograf Rådet igennem 50 år: Kassetten 6. årgang, 1977-78

Vi roder i arkiverne i tiden op til foreningens 50-års fødselsdag og bringe artikler fra de første år. Dengang vi hed FRD. Vi dykker vi denne gang ned i 6. årgang af ”Kassetten” (1977-78).

Af Claus Brix, fagchef

 

Sidste årgangs udbrændthed hos redaktionen er forsvundet som dug for solen. Kassetten udkommer med et nyt forsidelayout i 80èr stil. Hvert nummer er fyldt med faglige artikler om både radiologi, anatomi og fysiologi. Der udkommer ekstra numre og særnumre, og man fornemmer tydeligt at det er en ny generation, der har taget over i redaktionen.

 

Radiograferne er nu en eftertragtet vare på hospitalerne og det spritnye Herlev Sygehus står som et moderne tempel hvortil der også søges radiografer til Klinisk Fysiologisk afdeling. På Herlev Sygehus søges også radiografer til at udføre ultralydsscanninger i en tid hvor diagnostisk ultralyd stadig ligger sin vugge.

 

Fagbladet er ved at drukne i stillingsopslag, og redaktionen må i august 1977 lægge ekstra annoncer løst i bladet da de indkommer i en lidt strøm. Der udklækkes nu radiografer fra Herlev, Odense og Århus men det er langt fra nok til at klare efterspørgslen.

 

Radiograferne Landskursus er flyttet vestpå til Fanø – så eksotisk det nu kan blive i Danmark– og en sejltur til hospitalsbesøg på Esbjerg Sygehus der imponerer med al den nye teknik. Denne gang bringer vi et uddrag fra beskrivelsen fra Landskurset som hovedhistorie.

 

Landskursus

Landsmøde på Fanø 29. september - 1. oktober 1978

Landsmødet Startede fredag 29/10 kl. 20.00. Efter en kort velkomst blev ordet givet til aftenens første foredragsholder: Overlæge Knud Østergård, Esbjerg Centralsygehus.

 

Emne: Røntgenafdelingen og den neurologiske patient.

 

Overlæge Knud Østergård gennemgik først de psykiske problemer, som patienten kunne have, dels pga. det pludselige miljøskifte ved indlæggelsen og dels de symptomer, som netop den neurologiske patient udviser, som f.eks. afasi, nedsat koncentrations- og indprentningsevne. Disse problemer imødegås, også på en røntgenafdeling, bedst ved tålmodighed og hjælpsomhed.

 

Herefter gik Knud Østergård over til at tale om de farer, som selve de neurologiske undersøgelser udgør for patienten. Det er klart, at alle neuroradiologiske undersøgelser er forbundet med en vis fare for patienten. Her fremhævedes, at det var vigtigt at have en klar indikation og hele tiden overveje, om det mulige resultat af undersøgelsen er rimeligt i forhold til undersøgelsens risiko.

 

Ved carotis arteriografi påføres 0,5% blivende skader, stammende fra overfølsomhed overfor kontrasten, nedsat ilttilførsel til hjernen i injektionsøjeblikket.

 

Ved PEG påføres 0,2% blivende skader, her blev det indskærpet, at forhøjet intercranielt tryk var en kontraindikation. (PEG (Pneumo Encephalo Grafi) blev populært i 70/80`erne kaldt ”hjernepustning” og var ret ubehagelig for både patient og radiograf – PEG blev også brugt terapeutisk mod hovedpine/ Claus Brix)

 

Problemer i forbindelse med røntgenundersøgelser i sengeafdelinger

Oplæg ved radiograf Bjarne Nielsen, Odense sygehus.


Bjarne Nielsen tog sit udgangspunkt i det nye røntgenreglement og talte over teksten pgr. 4-2-1, som siger, at vi under visse forudsætninger må være i rummet under eksponeringen, blot man undgår den direkte stråling, dog foreslås det at bruge tekniske ”hjælpemidler”.

 

Der blev vist billeder af et stativ til siddende thorax optagelser, som påmonteres sengen, så kassetten bliver holdt af dette, og så patienten kan støtte sig til det.

 

Kommentarerne til dette var, at det var for besværligt og for tungt.

 

Overlæge Knud Østergård mente, at spørgsmålet ikke var hvordan, men om man overhovedet skulle tage siddende thorax optagelser på sengeafdelingerne.

 

Først og fremmest vil en dialog mellem lægerne fra de henvisende afdelinger og radiologerne skabe forståelse for, at det ikke er mere belastende for patienterne at komme på røntgenafdelingen end at blive stablet op til en siddende thorax optagelse på sengeafdelingen.

 

På bifaldet kunne man høre, at der var stor enighed om disse ting.

 

Lørdag den 30. september. Larynxtomografi.

Overlæge E. Langebæk, Odense sygehus.

 

Overlæge E. Langebæk startede med at sige, at larynxtomografi efterhånden var blevet afløst af direkte og indirekte laryngoskopi, og at larynxtomografi stort set kun var påkrævet, når området, man ønskede at undersøge, var beliggende lige under plicae vocales, som man ikke kan undersøge ved laryngoskopi.

 

På trods af dette blev der vist en række gode tomografisnit, som viste forskellige patologiske forhold i larynx, herved viste overlæge Langebæk, at tomografi alligevel kan bruge til diagnostik af sygdomme i larynx.

 

Det blev dog også nævnt, at man rundt om på landets sygehuse havde forskellige opfattelser af berettigelsen af larynxtomografi.

 

Rundvisning på røntgenafdelingen Esbjerg centralsygehus.

Efter velkomsten i den hyggelige kantine og lysbilledforevisning om sygehusets og røntgenafdelingens historie og opbygning, blev vi vist op på røntgenafdelingen, hvor vi kunne gå rundt og se det hele.


Det første, vi mødte, var arkivet. Det var bemærkelsesværdigt på den måde, at alle billeder efter beskrivelsen blev nedfotograferet, så man på den måde sparer arkivplads. Hertil skal også siges, at de små billeder var af virkelig god kvalitet og viste mange detaljer.


Herefter kunne man gå rundt og se den dejlige, næsten nyindrettede afdeling og få besvaret spørgsmål af personale rundt omkring i undersøgelsesrummene.

 

Coronar-angiografi.

Overlæge Tove Jagt, Odense sygehus.

 

Efter en kort forklaring om coronar sclerose viste overlæge Tove Jagt en række meget illustrative lysbilleder, som viste eksempler på forskellige coronar angiografier, både normale og patologiske. Undersøgelsen bliver lavet ved en katheterisation af arteria temoralis a.m. seldinger.

 

Efter først at lave en ventrikulografi med et cordis pigtail katheter, skiftes til henholdsvis venste og højre coronar katheter, disse er krummet, så der ikke skal manipuleres for meget med dem for at få dem placeret, således får man selektivt fremstillet de to coronararterier.

 

Der blev desuden vist billeder fra kontrolundersøgelser af patienter efter coronaroperation.

 

Til slut en tak til foredragsholderne samt til personalet på Esbjerg centralsygehus

Udgivelse: Radiografen 04, juni 2021, årgang 49