Radiograf Rådets Kongres 2. del, 13. marts 2021

Den udskudte del af kongressen blev, desværre også afholdt virtuelt. Denne gang var teknikken god og kongressen forløb uden de store komplikationer.

Da nødkongressen blev afholdt var håbet stort for, at den sidste del ville kunne afholdes fysisk. Den var jo først til marts. Det har jo så vist sig at det forholdt sig anderledes, hvorfor kongressen igen var virtuel. Denne gang var det med øvede delegerede og det kunne mærkes. For selvom 2. del indeholdt debatpunkterne og netop af den årsag var udskudt, så forløb netop debatterne disciplinerede og i god ro og orden.

 

Nødkongressen var i sig selv at betragte som en fortsættelse af den oprindelige kongres fra oktober, blot med en meget lang pause. Derfor var de nødvendige punkter i forbindelse med afholdelsen fx mødeleder, stemmetæller og diverse godkendelser af formalia, hurtigt overståede.

 

For at gøre det hele lidt festligt, så havde hver deltager fået tilsendt en lille eventpakke, som blev bragt i spil hen over dagen. I pakken var der påskeæg og dekoration, og det fineste æg udløste da også en præmie.

 

De vigtigste punkter

Behandling af medlemsformer
Det første punkt var en ændring i Radiograf Rådets medlemsformer. Flere medlemmer, der arbejder mindre end 20 timer, har henvendt sig gennem årene og spurgt om det er muligt, at være medlem til et reduceret kontingent. Derfor var der på kongressen et oplæg fra hovedbestyrelsen om ændring i medlemsformerne, således at medlemmer der går ned under 20 timer/uge kan forsætte som medlemmer, men med en kontingentsats der afspejler deres arbejdsandel.

 

Det vedtog kongressen og ved samme punkt blev medlemsformen for efterlønnere/pensionister ændret til det bredere seniorer, der bedre afspejler et moderne arbejdsmarked.

 

*) gælder barsels- og sygedagpenge
Regioner 2020 2021 %-tal ift. aktive
Aktive radiografer, overenskomstdækket 1458 1458 100%
Aktive radiografer, overenskomstdækket, under 20 timer/uge 729 Pr. 1. juli 2021, 50%
Aktive ledige og dagpengemodtagere* 298 292 20%
Studerende på SU eller revalidering - inkl. videreuddannelse 150 146 10%
Seniorer 150 146 20%
Interessemedlemmer, ikke overenskomstdækket 298 292 20%

HB-sammensætning

Det store diskussionspunkt var sammensætningen af HB. På kongressen i 2017 var der en debat, hvor kongressen gav klart udtryk for, at der var behov for en forandring. Det har Hovedbestyrelsen siden arbejdet med, ikke mindst en afklaring af hvordan den forandring kunne tage form, da det ikke helt entydigt fremgik af debatten i 2017. Især Radiograf Rådets struktur i almindelighed og Hovedbestyrelsens sammensætning i særdeleshed, har været på næsten samtlige møder i denne kongresperiode. Desuden har strukturen også være behandlet på de to regionsbestyrelsesseminarer i kongresperioden, med hjælp fra en proceskonsulent på det ene af seminarerne.

 

Efter flere behandlinger på HB-møder var der to hovedsynspunkter tilbage, den ene gik på, ikke at gøre noget dvs. 12 HB-medlemmer, den anden gik på 9-modellen, (1 repræsentant fra hver region, RSD og lederne samt to fra formandskabet).

 

Trods ihærdigt arbejde gennem flere år har det ikke været muligt at opnå enighed i Hovedbestyrelsen, hvorfor der blev fremlagt et kompromis for kongressen i stedet, med fokus på lighed mellem regionerne.

 

Forslaget, der blev vedtaget, gik på at der fremover skal være 2 hovedbestyrelsesmedlemmer pr. region og indebærer at hovedbestyrelsen fremover vil bestå af 14 personer – formand, næstformand, 1 studerende, 1 leder, samt 2 fra hver af de 5 regioner.

 

Forinden blev der dog stillet et modforslag, der gik på 9-modellen. Modforslaget, der som det mest vidtgående, blev sendt til afstemning først opnåede ikke 2/3-deles flertal, og blev dermed ikke vedtaget.

 

Kongressens påske-dekorationskonkurrence

Vinder Josephine Fadavi Vadgaard, er nu den glade ejer af denne flotte grisebasse!

 

Kongres-quizzen

Vinderen var Johan Kensler, der nu er den glade ejer af denne flotte kanin!

Udgivelse: Radiografen 03, maj 2021, årgang 49