Radiografiens Forlag

Forlaget er ejet af Radiograf Rådet og udgiver bøger, foldere og pjecer inden for det radiografiske felt.

I 2012 oprettede Radiograf Rådet sit eget forlag for at imødekomme de studerendes behov for relevante billige fagbøger. Forlaget har udgivet to fagbøger inden for radiografien og en række foldere med tilknytning til Radiograf Rådet som fagligt fællesskab for de danske radiografer.

Fagbøger

Radiografiens Forlag udgiver relevante fagbøger inden for det radiograffaglige felt. Bøgerne er skrevet på dansk for at lette forståelsen og bygge bro til de omfattende udenlandske værker på området.

 

Forlaget har udgivet to fagbøger, der har fokus på at understøtte de radiografstuderendes viden inde for feltet CT og Fysik.

 

Ønsker du at bestille en bog fra Radiografiens forlag?
 

Multislice CT - billedkvalitet, dosis & teknik

Multislice CT, billedkvalitet, dosis & teknik er en grundbog, der præsenterer og gennemgår et kompliceret emne på en enkel og letforståelig facon uden overdreven brug af matematik. Der er løbende referencer til anden relevant litteratur, og forfatteren inddrager sine egne kliniske erfaringer i gennemgangen af stoffet, hvilket medvirker til at relatere emnerne til den daglige praksis.

Bogen er egnet til radiografstuderende der søger en grundig introduktion til området CT eller radiografer der blot har brug for at genopfriske deres basisviden.

Grundbog i Radiografisk Røntgenfysik

En grundbog i røntgenfysik og et godt supplement til den engelske/amerikanske litteratur som findes indenfor området. Bogen er skrevet og illustreret på en pædagogisk måde, så forståelsen af et svært fagområde forhåbentlig er blevet lettere tilgængeligt. Hvert kapitel er rigt illustreret, krydret med regneeksempler og indeholder regneopgaver der letter forståelsen.

Bogen henvender sig til studerende ved radiografuddannelserne, biomekanikstuderende, bioanalytikere som skal opkvalificeres til betjening af CT- scannere og røntgenfotograferende dyrlæger samt færdiguddannede radiografer.