Radiografernes sessionsrække på Årsmødet

Som udgangspunkt havde vi lagt op til en fælles dag med radiologerne i CT-dual energy og 2 dage med egne sessioner...

Af Claus Brix

 

...Vi havde etableret en lille gruppe af forsknings- og udviklingsradiografer, som kunne vurdere de abstracts vi modtog og efterfølgende skulle sammensætte programmet.

 

På baggrund af de modtagne abstracts, blev der sammensat en varieret dag på Årsmødet, hvor optimering af patientforløb var det overordnede emne, der fyldte mest. Det blev suppleret med inviterede oplægsholdere fra ind og udland, hvor vores naboland Norge fyldte godt.

 

Lidt udpluk fra torsdagens program:

Efter de 2 store oplæg om AI (kunstig intelligens) viste de efterfølgende oplæg, at der er meget udviklingsarbejde med fokus på vidt forskellige emner omkring optimerede patientforløb i gang. Thilde Giehm fra Ålborg fremviste et projekt om forberedelse af patienterne inden mødet på afdelingen, mens Heidi Hansen fra Odense fortalte om deres erfaringer med at følge patienten fra indlæggelse til udskrivelse på en diagnostik afdeling.

 

Silkeborg Sygehus viste, at afdelingen har gang i rigtig mange forskellige udviklingsprojekter, mens overradiograf Pica Andersen og Kathrin Wittenkamp fra Kolding Sygehus under titlen ”Tilfredshedsundersøgelse” fremlagde mange forskellige aspekter i et omfattende projekt med udekørende røntgen.

 

Fredagens program

Fredagens program var lagt op med diskussionsemner og det lykkedes over al forventning med meget aktive tilhørere.

 

Dekan/radiograf Randi Brinckmann fra Københavns Professionshøjskole (KP) fortalte om fremtidens sundhedsvæsen og sit bud på, hvad vi kan forvente. Hun gav et godt og ærligt billede af de udfordringer som KP har i forhold til at ruste fremtidens studerende til arbejdet som radiograf, og hun bandt en solid rød tråd fra radiografuddannelsen til klinikken, som også må påtage sig ansvar og handling overfor de studerende.

 

Sessionens anden oplægsholder blev Charlotte Graungaard Falkvard, der med kort varsel trådte til på grund af sygdom. Her blev patientklager omdrejningspunktet, og man fik fornemmelsen af, at selvom vi som radiografer ikke vader i klager, så fylder det godt i tankerne, og de sager som Charlotte tog op blev diskuteret ligesom flere andre spørgsmål kom på banen.

 

Årsmødet er slut for denne gang og jeg vil rettet en tak specielt til Janni Jensen, Omar Muharemovic og Camilla Søholm for deres arbejde med programmet og afviklingen af årsmødet. Også tak til DRS for det gode samarbejde omkring Årsmødet henimod et fælles program.

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2020, årgang 48