Radiografisk forskningsnetværk

Forskningsnetværket er et aktiv for professionen som Radiograf Rådet støtter.

Af Charlotte Graungaard Falkvard, formand og Claus Brix, fagchef

 

Da de første hold radiografstuderende startede i 2001 med en bachelor som mål 3½ år senere fik professionen en mulighed for et kvantespring da dørene til videreuddannelse for alvor åbnede sig. Vi står nu knap 17 år senere og vi er nået meget længere og det rykker lige nu inden for den radiografiske forskning.

 

Mange af vores medlemmer arbejder efter endt uddannelse i de enkelte specialer med den ballast som uddannelsen har givet dem, men der er også flere der tager en videreuddannelse som for eksempel en ph.d. og denne gruppe er i hastig vækst i Danmark.

 

Der er i skrivende stund ca. 15 medlemmer af Radiograf Rådet med eller på vej mod en ph.d. De er grundpillen i den radiografiske forskning, hvor de arbejder sammen med andre professioner og/eller støtter andre radiografer i forskning og udvikling. De hjælper med at bære dansk forskning og udvikling ud til gavn for samfundet nationalt og internationalt. Med andre ord er de med til at profilere vores profession og høste den anerkendelse vi alle fortjener.

 

Vejen til en ph.d. kan være hård – der er ingen afmærket vej at følge og der skal skaffes økonomi til at leve samtidig med at indsatsen i perioder er spredt ud over de fleste af døgnets timer.

 

På opfordring samlede Radiograf Rådet i efteråret 2018 radiografer med ph.d. og ph.d.-studerende med henblik på en kortlægning af, hvordan vi i fællesskab får sat radiografisk forskning på verdenskortet og hvad der skal til. Det er af afgørende betydning for vores profession at udviklingen baserer sig på vores egen forskning.

 

Der er i 2019 og 2020 holdt netværksarrangementer, og den 30. november 2020 blev der tafholdt et møde hvor en mere formel strukturering af netværket blev drøftet. Det er essentielt at vi øger synligheden og effekten af radiografisk forskning nationalt og internationalt og at vi udnytter ressourcerne i netværket når kræfterne forenes.

 

Radiograf Rådet støtter radiografisk forskningsnetværk og faciliterer strukturprocessen. Vi forventer at netværkets struktur og formål er endeligt på plads i starten af 2021.

Udgivelse: Radiografen 10, december 2020, årgang 48