Radiografisk Forskningsnetværk

Her kan du få en opdatering på det nyopstartede Radiografisk Forskningsnetværk. Netværket skal bl.a. understøtte og udbrede forskningen inden for det radiograffaglige område

Af Claus Brix, fagchef

 

I Radiografen december 2020 omtalte vi grundlaget for at opstarte Radiografisk Forskningsnetværk. Nu er strukturen på plads og kan i sin fulde form ses på Radiograf Rådets hjemmeside, men her kan du læse lidt om netværket og nogle af dets formål.

 

Formålet med Radiografisk Forskningsnetværk er blandt andet:
• Udbrede kendskabet til radiografforskning og Ph.d. arbejdet.
• Støtte studerende og radiografer på vejen til Ph.d.
• Platform til vidensbank/deling
• Hjælp til søgning af fonde
• Post doc info om blandt andet lønforhold mm.
• Rådgivende netværk.
• Støtte arbejdet med at ruste fremtidens radiografer til at møde virkeligheden.

 

Medlemmer i netværket er ph.d. og ph.d.-studerende. Præ-studerende kan søge om optagelse i netværket. Det er et krav at man er medlem af Radiograf Rådet.

 

Medlemmer af Radiografisk Forskningsnetværk vælger en Chair og en Vicechair der varetager rollerne for en 2-årig periode ad gangen.

 

Radiograf Rådet etablerer et årligt heldagsmøde for medlemmerne af Radiografisk Forskningsnetværk og indholdet sammensættes af Chair og Vicechair i samarbejde med Radiograf Rådet.

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2021, årgang 49