Region Hovedstaden

Velkommen til Region Hovedstaden. På denne side kan du læse mere om hvad der rør sig i regionen, hvem der sidder i bestyrelsen og hvad den arbejder med.

Radiograf Rådet Region Hovedstaden (RR – RegionH) varetager medlemmernes faglige, løn, ansættelses – og uddannelsesmæssige, samt organisatoriske interesser.

Medlemmerne af Radiograf Rådet Region Hovedstaden er ansatte indenfor Region Hovedstadens grænser, som er medlem af Radiograf Rådet.

Om Regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelse er nedsat direkte under Radiograf Rådets Hovedbestyrelse og arbejder for medlemmern ansat i Region Hovedstaden.

 

Læs mere om bestyrelsen.

 

Forretningsorden

Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden som beskriver bestyrelsens arbejde, Regionsbestyrelsen fastsætter til enhver tid selv sin forretningsorden, under hensyntagen til Radiograf Rådets love og overordnede politikker.

 

Vil du læse forretningsordnen?

Årshjul

Bestyrelsen følger et årshjul, for at tilsikre, at alle faste opgaver bliver udført rettidigt og med tid til at træffe, de for medlemmerne, bedste beslutninger.

 

Vil du se årshjulet?

Bliv en del af fællesskabet

Radiograf Rådet er den overenskomstbærende fagforening for radiografer - vi er samtidig den eneste faglige forening der kun har professionens udvikling for sigte. Vil du også være en dele vores fællesskab?

 

Bliv medlem.

 

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne i Radiograf Rådet Region Hovedstaden skal alle være ansat geografisk i Region Hovedstaden. Med undtagelse af RSD-repræsentant, som er studerende på København Professionshøjskole (KP).

 

Se bestyrelsesmedlemmerne.​​​​​​​

 

Delegerede i Hovedstaden

Radiograf Rådet Region Hovedstaden har 21 stemmeberettiget (delegerede) og tilsvarende suppleanter til Radiograf Rådets landsdækkende kongres.

 

Vil du se en liste over delegerede?

Aktuelt i Region Hovedstaden

Valg til delegerede-suppleant

Synes du, at Radiograf Rådet bruger medlemmernes penge forkert? At den politiske retning er skæv?…

Læs mere

Referater

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde? I referaterne kan du læse de drøftelser samt beslutninger, som har fundet sted i bestyrelsen. Referaterne lægges ud i .pdf format.

 

Vil du læse referaterne?