Om bestyrelsen

Region Hovedstadens bestyrelse

Radiograf Rådets Regionsbestyrelse er nedsat direkte under Radiograf Rådets Hovedbestyrelse. Medlemmerne er valgt direkte på Radiograf Rådet Region Hovedstadens generalforsamling, som afholdes hvert tredje år. Alle medlemmer af RR – RegionH kan opstille til bestyrelsen og alle medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. Næste generalforsamling er marts 2021.

 

Radiograf Rådet Region Hovedstaden sørger at opnå medlemmernes interesse.

 

Dette gøres via;

  • Til enhver tid at søge kontakt med de organisationer, der i samarbejde med Regionsbestyrelsen, kan hjælpe radiograferne til de bedst mulige lønninger, samt arbejds- og ansættelsesforhold.
  • I videst muligt omfang planlægger Regionsbestyrelsen faglige såvel som sociale arrangementer.

 

Sammensætning

Regionsbestyrelsen i Radiograf Rådet Region Hovedstaden består af 1 formand, 2 næstformænd, 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 studerende repræsentant, RSD (Radiograf-Studerende-Danmark).

 

Møder

Bestyrelsen i Radiograf Rådet Region Hovedstaden afholder møde 6 gange årligt. Her drøftes sager til Radiograf Rådets Hovedbestyrelse. 2 af disse møder ligger i dagtimerne, hvor bestyrelsen ydes tabt arbejdsfortjeneste. De resterende møder planlægges om eftermiddagen i bestyrelsens fritid uden honorering. Kost under møderne og transport til/fra møderne dækkes af Radiograf Rådet Region Hovedstaden

 

Årshjul

Bestyrelsen følger et årshjul, for at tilsikre, at alle faste opgaver bliver udført rettidigt og med tid til at træffe, de for medlemmerne, bedste beslutninger.