Om bestyrelsen i Region Midtjylland

Region Midtjyllands bestyrelse

Mødefrekvensen i regionsbestyrelsen følger Hovedbestyrelsen – sædvanligvis har vi Regionsbestyrelsesmøde 1-2 uger før hovedbestyrelsesmødet. Arbejdet i bestyrelsen foregår som hovedregel fra 16.30-19.00 på hverdagsaftener og afsluttes oftest med fælles aftensmad.

 

Regionsbestyrelsesmøderne indeholder altid en gennemgang af dagsordenspunkterne til Hovedbestyrelsesmødet for at kvalificere Regionsformanden pointer til Hovedbestyrelsen. Desuden er der altid orientering omkring økonomi, aktiviteter Regionsformanden har deltaget i.

 

Bestyrelsesmedlemmerne får kørselsgodtgørelse for transport til og fra Regionsbestyrelsesmøder.

 

Der kan være drøftelser som foregår pr. mail.

 

Regionsbestyrelsesmedlemmerne er automatisk delegerede i Radiograf Rådet og dermed har de stemmeret ved Radiograf Rådets kongresser – Radiograf Rådet Region Midt har i alt 10 delegerede.