Om bestyrelsen i Region Nordjylland

Her kan du læse mere om regionsbestyrelsen; hvem den består af, hvornår og hvordan vi holder møder og generelle arbejdsprincipper.

Regionsbestyrelsen i Region Nordjylland består af formand, næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 repræsentant for RSD. Regionsbestyrelsen vælges på den regionale generalforsamling, som afholdes hvert 3. år.

 

Regionsbestyrelsesformanden er medlem af Radiograf Rådets hovedbestyrelse (i daglig tale HB), og regionsbestyrelsen afholder møder (RB-møder), som knytter sig til HB-møderne. Dagsordenen for HB-mødet gennemgås, og der kommenteres på, hvilke synspunkter regionen, via regionsformanden, vil fremlægge til hovedbestyrelsen under mødets punkter. Der afholdes i løbet af et år ca. 6 HB-møder, og samme antal RB-møder. Desuden behandles punkter, som har interesse for regionens medlemmer.

 

Referater lægges på hjemmesiden, og kan læses af alle medlemmer af Radiograf Rådet med login.

 

Regionsbestyrelsen tilstræber at arrangere mindst et socialt og et fagligt medlemsarrangement om året, foruden at arrangere deltagelse i den årlige fejring af 1. Maj. Regionsbestyrelsen har desuden støttet medlemmernes deltagelse i DHL Stafetten de seneste år, som har været godt besøgt.

 

Alle regionsbestyrelsesmedlemmer er automatisk delegerede for Radiograf Rådet, hvilket giver stemmeret ved Radiograf Rådets kongresser.