Om bestyrelsen

Region Syddanmarks bestyrelse

Regionsbestyrelsen består af formanden, næstformanden, 5 medlemmer fra en af regionens sygehusenheder, samt 1 medlem, der repræsenterer de studerende. Bestyrelsens medlemmer, på nær de studerendes repræsentant, bliver demokratisk valgt ifm. regionens generalforsamling.

 

Regionsbestyrelsen afholder ca. 5 møder årligt, hvor dagsordenspunkter fra hovedbestyrelsesmøderne drøftes og kvalificeres. Herudover behandles bestyrelsens egne dagsordenspunkter, som regionens medlemmer er med til at fastsætte. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du synes, at der er et emne, bestyrelsen bør tage stilling til.