Regionsgeneralforsamlinger

Til foråret 2021 holder Radiograf Rådet generalforsamlinger i alle 5 regioner. Her kan du se datoer for opstilling til formand og afholdelse i de enkelte regioner.

Grundet COVID-19 er sted og form endnu usikker, men datoerne for de kommende regionsgeneralforsamlinger kender vi. Det samme med datoerne for opstilling til posterne som Regionsformand.

 

Sted, tid og dagsorden mangler endnu at falde på plads i de enkelte regioner. Coronaen gør forudsigelser og planlægning usikker. Men til Radiografens marts udgivelse vil der komme mere om de enkelte regioners generalforsamlinger, samt en udførlig dagsorden og tidsplan for hver enkel region.

 

Opstilling til regionsformand

Opstilling af kandidatur til regionsformand skal ifølge lovene være på Radiograf Rådets kontor senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

Såfremt du ønsker at stille op til formandsposten i din region skal du melde dit kandidatur på mail kontakt@radiograf.dk inden følgende deadlines:

 • Region Sjælland: Onsdag den 17. marts
 • Region Hovedstaden: Torsdag den 18. marts
 • Region Nordjylland: Mandag den 22. marts
 • Region Midtjylland: Tirsdag den 23. marts
 • Region Syddanmark: Torsdag den 25. marts

 

Afholdelse af generalforsamlinger

Datoerne for generalforsamlingerne er allerede nu kendte, selvom den endelige dagsorden og form endnu er usikker.

 

Dagsorden

Radiograf Rådets love siger i § 13 stk. 3:
Dagsorden udsendes til regionens medlemmer 2 uger før afholdelse og skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning
 • Fremlæggelse af regionens regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af regionsformand
 • Valg af næstformand /næstformænd
 • Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen
 • Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6
 • Valg af suppleanter for delegerede
 • Eventuelt

 

Du kan læse mere om regionsgeneralforsamlingerne i Radiograf Rådets love under §13

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2021, årgang 49