S-radiograf i protonlære

I slutningen af februar og starten af marts 2020, havde jeg den spændende og fantastiske mulighed at besøge Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), som den første s-radiografstuderende.

Af Iben Rosenbek Severinsen, radiografstuderende, KPH s-retningen

 

Turen til DCPT og AUH kom i spil da Lene Gerberg, koordinater for stråleretningen på radiografuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole syntes, at der manglede et element for studerende med s-retningen i forbindelse med valgfaget, analyse og vurdering i radiografien, på 7 semester. Hun kontaktede derfor oversygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen hos DCPT, og arrangerede forløbet i samarbejde med Maria Thorndahl, radiograf og klinisk vejleder. Det var et praktikforløb på 2 uger, hvor jeg fulgte dagligdagen i afdelingen.

 

Protonbehandling

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er den første afdeling i Danmark, hvor det er muligt at give kræftpatienter protonbehandling. Tidligere er specielt børn blevet sendt til USA for at få denne type behandling. I afdelingen er der generelt et tæt tværprofessionelt samarbejde mellem mange dygtige faggrupper, det er dét der gør det muligt at give patienterne en behandling med høj kvalitet.

 

Den første dag patienten er i afdelingen, skal patienten både til lægesamtale, til lejring, have lavet fiksationsudstyr og til CT- og MR-scanning. En uge efter er det tid til at patienten skal påbegynde behandlingen. I løbet af den uge patienten ikke har været i afdelingen, er der blevet lavet en patientspecifik dosisplan til patienten. Behandlingen foregår mandag til fredag, 3-6 uger, med CT-scanninger undervejs for at kontrollere, at behandlingen virker. Når patienten er færdig med behandlingen, er der den mulighed at patienten kan slå på gongongen som står i afdelingen.

 

Gongongen, der lyder, når en patient har overstået et behandlingsforløb.

 

Behandlingspersonalet er en kombination af stråleterapeuter og s-radiografer. Der er både r-radiografer og s-radiografer i afdelingen. Deres opgaver er både at lave lejringen/fiksationsudstyr, CT-scanne, MR-scanne, dosisplanlægge og give behandling. S-radiograferne er med til patientens daglige behandling, de er kontaktperson for patienten og er generelt i tæt kontakt med patienten under hele behandlingsforløbet.

 

Nationalt center

DCPT skiller sig ud fra de andre almene strålebehandlinger på de punkter, at behandlingen foregår med protoner fremfor fotoner. Det betyder at patienterne der får sin strålebehandling på DCPT, kommer fra hele Danmark. En anden ting der gør at DCPT skiller sig ud er, at de har en gongong i venteområdet. Patienterne får den mulighed at slå på den, hvis de ønsker det, som et symbol på at strålebehandlingen er gennemført. Jeg oplevede at en patient slog på gongongen. Det var en vild, rørende og glædelig følelse man får i kroppen, da man ved ,at patienten har gennemført sin behandling, som har været hård.

 

Som s-radiografstuderende har jeg udviklet min viden, omkring de forskellige måder at behandle med stråler og partikler på, og har nu kompetencer til at vejlede og guide patienter, jeg vil møde i mit arbejdsliv. Jeg har forstået, hvor vigtigt det er at have et godt tværprofessionelt samarbejde for at give en høj kvalificeret behandling til patienter. Jeg har fået indblik i hvor vigtigt det er, at der kontinuerligt bliver forsket indenfor kræftbehandlinger og optimeringen af dem.

 

Tak til alle på DCPT for to spændende og lærerige uger.

Udgivelse: Radiografen 05, juni 2020, årgang 48