Skal du arbejde jul og nytår?

Har du styr på reglerne om søgnehelligdage, og de øvrige dage i forbindelse med jul og nytår?

Når der forekommer en søgnehelligdag (det vil sige en helligdag, der ikke falder på en søndag), skal antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden/ normperioden nedskrives med 7,4 timer for fuldtidsansatte. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse (timetal/37).

 

Herunder kan du se, hvordan dagene falder i 2020.

Juleaftensdag 24. december 2020
Juleaftensdag falder i år på en torsdag. Dagen ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Normtimeregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken for alle ansatte.

 

Juledag den 25. december, 2. juledag, 26. december 2020 og nytårsdag den 1. januar 2021.
Juledag og Nytårsdag falder på hverdage og er søgnehelligdage. Normtimeregnskabet skal derfor nedskrives svarende til ansættelsesbrøken for alle.

 

2. juledag falder på en lørdag, og her gælder det ligeledes normtimeregnskabet nedskrives tilsvarende ansættelsesbrøken.

 

Nytårsaftensdag den 31. december 2020
Nytårsaftensdag falder I år på en torsdag. De ansatte skal så vidt muligt holde fri fra kl. 12 den 31. December.

 

Hvis man skal arbejde mellem kl. 12–24, får man søndagsbetaling. Normtimeregnskabet skal ikke nedskrives (fordi den 31. December ikke ligestilles med en søgnehelligdag), og der gives ikke erstatningsfri for at arbejde efter klokken 12. Efter midnat er det søgnehelligdag (se ovenfor).

 

Er du i tvivl? Spørg din tillidsrepræsentant eller se arbejdstidsaftalen.

Udgivelse: Radiografen 10, december 2020, årgang 48