Status på arbejdsmiljøindsatser 1. halvår 2021

Arbejdsmiljøet er vigtigt og her kan du få en opdatering af hvad der har rørt sig i den første tid af 2021.

Af Homma Yusuf, juridisk konsulent

 

Fra brandslukning til forebyggelse.

April må man næsten kunne sige har været i arbejdsmiljøets tegn, vi har her i Radiograf Rådet givet området en saltvandsindsprøjtning og samlet 3 arrangementer om arbejdsmiljø i april måned.

 

I 2020 fik vi endelig en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Nu har vi et skriftligt grundlag at arbejde ud fra, og nu skal vi bringe bekendtgørelsen i spil til gavn for det konkrete arbejdsmiljøarbejde. VI har igangsat en større informationsindsats omkring den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

 

Som et led heri deltog vi den 14. april 2021 et webinar for lokalafdelinger og FH-sektioner, under titlen ”Fra brandslukning til forebyggelse”.

 

Vi blev klog på hvordan vi kan hjælpe de tillidsvalgte med at håndtere den nye bekendtgørelse i praksis, så vi får bragt forebyggelse ind i det psykiske arbejdsmiljø.

 

Den Internationale Arbejdsmiljødag.

I anledning af den internationale arbejdsmiljødag afholdte FH Fyn et fyraftensmøde om arbejdsmiljø d. 28. april kl. 16:30 – 17:30.

 

Årets tema var arbejdsmiljø og Corona, derfor var Morten Skov, næstformand i FH inviteret til at holde et oplæg om arbejdsmiljø og corona samt den nye arbejdsmiljøpulje. Yderligere var Marianne Vind, medlem af Europaparlamentet, inviteret til at give en status på arbejdsmiljøarbejdet i Europaparlamentet.

 

Ny Arbejdsmiljø pulje

Danmark har fået en arbejdsmiljøpulje, som skal hjælpe med at forebygge nedslidning og arbejdsskader. Der ligger 105 millioner kr. i puljen om året, og det er helt essentielt at vi sikrer at pengene bliver brugt.

 

Derfor har vi sat alle sejl ind for at oplyse medlemmer og de små private klinikker om puljen. Bl.a. bliver der afholdt Webinar den 1. juni 2021, kl. 17.00 - 18.30 – hvor alle interesseret, det vil sige at medlemmer af organisationerne vil kunne deltage. Man vil gennemgå:

 

  • Hvad kan puljen bruges til?
  • Gennemgang af tilskudsordningen
  • Gode argumenter for at få ledelsen til at søge puljen

 

Med Arbejdsmiljøpuljen er der tilvejebragt 315 mio.kr. som over de næste tre år skal ud at arbejde til gavn for arbejdsmiljøet på de små private virksomheder og selvejende institutioner. Nu har vi skaffet pengene – nu skal de ud at arbejde til gavn for kollegernes arbejdsmiljø.

 

Allerede fra mandag den 29. marts har det været muligt på Arbejdstilsynets hjemmeside, at ansøge om penge til arbejdsmiljørådgivning, sundhedsfremme og leje/afprøvning af tekniske hjælpemidler. Der forestår nu en stor opgave med at skabe synlighed om de nye muligheder.

Udgivelse: Radiografen 04, juni 2021, årgang 49