Om bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres af 6 studerende, 2 fra hver skole.

RSD er en organisation for radiografstuderende i Danmark som i sig selv også tæller som en region i Radiograf Rådet. Alle radiografstuderende der er medlem af Radiograf Rådet, er med i RSD.

 

Radiografrådet er en fagforening, som snakker radiografernes sag. Altså en politisk organisation, som fungerer på samme måde som andre politiske organisationer / fagforeninger, som f.eks. DSA. Selve Radiograf Rådet, består hovedsageligt af en Hovedbestyrelse, som består af bestyrelsesmedlemmer fra alle de forskellige regioner i landet, samt formanden (og næstformanden) for RSD.

 

RSDs bestyrelse er repræsenteret med 2 studerende fra hver skole i hhv. København, Odense og Aalborg. Hver af de tre skoler har således en lokal formand og en lokal næstformand. Samlet sidder der seks personer i bestyrelsen, hvor der heriblandt også er valgt en formand og en næstformand. Alle seks bestyrelsespladser tæller som delegerede til Radiograf Rådets kongres, som afholdes hvert 3. år, og bestyrelsen deltager også i Radiograf Rådets regionsbestyrelsesseminarer.

 

RSDs bestyrelse mødes ca. otte gange om året for at holde møde. Her arbejder vi med temaer for at fremme de radiografstuderendes vilkår. Vores møder foregår 4 gange i København, 2 gange i Odense og 2 gange i Aalborg.

 

Nogle af vores værdier og retningslinjer er:

  • At sikre kontinuerlig kommunikation medlemmerne imellem.
  • At fastholde og udvikle den overordnede kontakt Radiografstuderende i Danmark og skolerne imellem.
  • At udvikle fagkritiske holdninger på de 3 skoler, og arbejde for en ensrettet uddannelse på de 3 skoler.
  • At udvikle den faglige solidaritet med RR (Radiograf Rådet).
  • At samarbejde med andre faglige sammenslutninger af studerende.
  • At sikre at det faglige arbejde blandt radiografstuderende videreføres.