Tillidsvalgte & Bestyrelser

Som medlemsdemokrati har Radiograf Rådet en række forskellige tillidsposter med hver deres beslutningskompetencer og ansvarsområder.

Har kan du få et overblik over Radiograf Rådets tillidshverv og deres grupperinger.

Kongressen

Kongressen er Radiograf Rådets øverste myndighed og afholdes i perioden 15. september - 31. oktober hvert tredje år.

 

Vil du vide mere om Radiograf Rådets Kongres?

Afregningsblanket

Er du berettiget til honorar eller tabt arbejdsfortjeneste – klik her