Tillidsvalgte & Bestyrelser

Som medlemsdemokrati har Radiograf Rådet en række forskellige tillidsposter med hver deres beslutningskompetencer og ansvarsområder.

Har kan du få et overblik over Radiograf Rådets tillidshverv og deres grupperinger.

Hovedbestyrelsen

Radiograf Rådet er den overenskomstbærende fagforening for danske radiografer og radiografstuderende.

 

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse er den øverste ledende myndighed imellem kongresperioderne. Den behandler alle overordnede politiske spørgsmål i forhold til foreningens virke.

 

Læs mere.

Kongressen

Kongressen er Radiograf Rådets øverste myndighed og afholdes i perioden 15. september - 31. oktober hvert tredje år.

 

Vil du vide mere om Radiograf Rådets Kongres?

Afregningsblanket

Er du berettiget til honorar eller tabt arbejdsfortjeneste – klik her