Hovedbestyrelsesreferater

Her finder du referater for hovedbestyrelsesmøder i indeværende kongresperiode. Hvis du ønsker tidligere referater tilsendt, så send os endelig en mail.

 

Punkter som Hovedbestyrelsen behandler fortroligt, fx af hensyn personoplysninger eller overenskomsforhandlinger refereres ikke offentligt. Har du spørgsmål til lukkede punkter, så henvises der til Radiograf Rådets Formand.