Radiograf Rådets kongres 2020

Radiograf Rådets kongres 2020 er opdelt i 2 dele. Den første del (nødkongressen) den 3. oktober 2020. Den anden del (debatterne) den 13. marts 2020.

 

Pandemien har haft indflydelse på den måde vi mødes, om vi må mødes og på den måde vi holder vores demokratiske processer. Radiograf Rådets kongres i 2020 er ingen undtagelse, da den både blev delt i to dele og er rykket til den virtuelle verden.

 

 

 

 

Radiograf Rådets kongres, del 2, den 13. marts 2021

Den anden del af Radiograf Rådets kongres for 2020 vil omhandle de resterende debatpunkter, der ikke blev behandlet under nødkongressen.

Efter nødkongressen, der havde en begrænset dagsorden til de punkter, der var nødvendige for foreningens fortsatte drift, udestår stadig debatpunkternde. Og dem behandelr kongressen den 13. marts 2020, fra kl 10:00- 14:00.

 

Find kongressen i arrangementskalenderen

Kongressen, der er åben for alle medlemmer af Radiograf Rådet, afvikles via mødeaplikationen ZOOM.

Du kan finde links m.m. for dagen i vores arrangementskalender, hvor du også vil kunne finde dagsordnen.

Gå til arrangemenskalenderen

 

Kongresmaterialet

Det samlede kongresmateriale finder du i kongresbogen, der også var udgangspunktet for den virtuelle nødkongres, der blev gennemført den 3. oktober 2020.

Det er den samme kongresbog, der er udgangspunktet for 2. del af kongressen den 13. marts 2020.

 

 

 

Radiograf Rådets (nød)kongres 3. oktober 2020

Nødkongressen blev afholdt virtuelt og erstattede den planlagte kongres, der er udskudt til marts 2020. Kongressens dagsorden var begrænset til de punkter, der var nødvendige for foreningens fortsatte drift.

Kongressen kunne have været afholdt fysisk med de daværende restriktioner, men Hovedbestyrelsen fandt, at det vil være uforsvarligt at samle en så stor gruppe af sundhedsansatte på tværs af hele landet. Derfor besluttede Hovedbestyrelsen at ændre den ordinære kongres til en virtuel nødkongres, der kun skulle behandle udvalgte punkter fra den oprindelige dagsorden, som var nødvendige for Radiograf Rådets fortsatte drift.

 

Ud over de nødvendige punkter i forbindelse med afholdelsen fx mødeleder, stemmetællere og diverse godkendelser af formalia, så skulle kongressen behandle Hovedbestyrelsens beretning, godkendelse af regnskab og budget (herunder kontingentsats) og en ændring af § 15, der fremover giver handlemuligheder ved force majeure.

 

Endelig, så var nødkongressen også den officielle godkendelse af Formand Charlotte Graungaard Falkvards og Næstformand Christian Gøttsch Hansens genvalg til posterne, der ikke havde været i kampvalg.

 

Det efterlod en række vigtige debatpunkter, herunder strukturdebatten og de punkter, fra den oprindelige dagsorden. De vil blive behandlet på en erstatnings-kongres den 13. marts 2021, der planlægges som en fysisk kongres.

 

De vigtigste punkter

Rammebudget og kontingent
Hovedbestyrelsen havde forslået at fastfryse kontingentet i den næste periode. Det udarbejdede budget danner grundlag for de foreslåede kontingentsatser og viser et underskud for 2021 og 2022 på henholdsvis -727.000 kr. og -255.000 kr., hvorimod budgettet udviser et mindre overskud for 2023 på 115.000 kr.

 

Beslutningen om de nye medlemsformer, der udestår indtil anden-delen af kongressen, vil også kunne øge underskuddet marginalt, dersom det vedtages, hvilket vi håber på. Beløbet kan være svært at anslå, da der er tale om få personer på under 20 timer om ugen og at det omvendt også kan være med til at fastholde fremfor at de melder sig ud.

 

Til trods for dette og i lyset af de sidste mange års overskud, var det Hovedbestyrelsens anbefaling, at kongressen godkendte de foreslåede kontingentsatser, hvilket kongressen lyttede til og godkendte både budget og kontingentsatser.

 

Ændring af § 15
På Hovedbestyrelsens opfordring vedtog kongressen et nyt stk. 4 i § 15: I tilfælde af force majeure er HB bemyndiget til at afholde Kongressen digitalt.

 

Forslaget blev godkendt uden stemmer imod, og Radiograf Rådet er dermed sikret i forhold til evt. uforudsigelige fremtidige hændelser, der kan have indvirkning på afholdelse af kongressen.

 

Godkendelse af de nuværende love
Strengt taget, så følger lovene kongresperioden og dermed var der behov for en formel godkendelse af de nuværende love. De skulle forlænges indtil hele Kongressen er afholdt i marts. Det kan virke indlysende, men var nødvendigt. Forslaget blev vedtaget.

 

Valg af Formand og Næstformand
Der var én kandidat til hver post, som herefter blev valgt til posten. Derfor lød der på kongressen også et stor tillykke til Charlotte Graungaard Falkvard, der blev valgt som Formand og Christian Gøttsch Hansen, som blev valgt som Næstformand.

 

Nedsættelse af uddannelsesfondens bestyrelse
Endelig var der valg til uddannelsesfondens bestyrelse, som altid bliver afholdt på selve kongressen. Der er to pladser og der var to kandidater. Dermed er Peter Butty og Karina Baadsgaard Christensen blev valgt.Endelig var der valg til uddannelsesfondens bestyrelse, som altid bliver afholdt på selve kongressen. Der er to pladser og der var to kandidater. Dermed er Peter Butty og Karina Baadsgaard Christensen blev valgt.

 

Referat 

Hvis du er interesseret i detaljerne fra kongressen den 3. oktober 2020 eller bare nysgerrig, så er referatette offentligt tilgængeligt.

Læs referatet fra Radiograf Rådest kongres den 3. oktober 2020 her