Virus, kurser og kongresser

”Postponed” er ordet jeg er stødt på utallige gange når jeg ser min indbakke i mailen – mulighederne for udvikling gennem kurser og kongresser har også været hårdt ramt under Covid-19 og vil fortsat være præget af det i lang tid fremover.

Af Claus Brix, fagchef

 

Kigger vi lidt på de store internationale kongresser blev ECR i Wien den første der måtte lade livet. Indtil sidste øjeblik håbede arrangørerne på at denne indtil nu største kongres kunne gennemføres, men trods optimismen lå den i perioden hvor Covid-19 eksploderede i Europa og den vanskelige beslutning blev ret klar – ECR blev udsat til en virtuel kongres i juli. Denne blev dog senere aflyst.

 

ESTRO 2020 i Wien måtte desværre også lade livet i april og er i skrivende stund udskudt til slutningen af juli.

 

Også mange specialiserende kongresser – heriblandt ISMRM i Paris hvor vi ellers skulle have fejret at forskningsradiograf Anne Dorte Blankholm blev indsat som president-elect af SMRT.

 

Mange radiografer fra Danmark har set frem til disse store platforme for vidensdeling, ligesom medicoindustrien har manglet disse til at formidle udviklingen i den allernyeste teknologi. Det har desværre sat tempoet lidt i stå og i sidste ende vil nogle patienter miste fordelene af de nye landvindinger, der venter på at blive formidlet.

 

Også kurser er hårdt ramt. Deltagelse i kurser i foråret har været umuligt ligesom det er vanskeligt for afdelingerne at planlægge en ukendt fremtid. Radiograf Kursers efterårsprogram er på plads, selvom Covid-19 forholdene i England lige nu vanskeliggør færdiggørelsen af det tilbud, vi samarbejder om til beskrivende radiografer med start i december 2020.

 

Vi holder alle vejret nu og håber på at vi har normale tilstande efter sommeren, men alligevel er ISRRT 20th World Congress, der skulle have været afholdt i Dubin i august, nu blevet udsat til samme periode 2021. Ærgerligt når vi nu har en så stor kongres hos naboen, men med en så lang udskydelse kan vi måske få flere danske radiografer med her.

 

Radiologerne har meddelt at Billeddiagnostisk Årsmøde 2021 også er udskudt og nu vil blive i 2022 i København. Programmet vil blive sammensat af Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Radiograf Rådet.

 

Verden er i skrivende stund ved at starte op igen. Kurserne og kongresserne vil være forandret i forhold til den aktuelle situation, men de er nødvendige i vores profession hvis vi skal vedligeholde og udvikle den. Vi er desværre blevet mere forbeholdne for at rejse, men hvis vi medbringer og anvender vores viden om smitteveje, er det ikke farligere at komme ud end før Covid-19 krisen.

 

Covid-19 har dannet grobund og udviklet mange virtuelle læringsplatforme, men den direkte menneskelige kontakt og læring kan de ikke erstatte helt. 2021 byder på rigtig mange muligheder for vidensdeling både generelt og indenfor specialerne. Jeg kan opfordre til allerede nu at gå i gang med planlægningen af 2021, som blandt andet byder på ECR i Wien, Nordisk Kongres i Helsinki samt Verdenskongressen i Dublin. Kigger vi endnu længere frem har vi en blandt andet en Verdenskongres i Bangkok i 2022. Du vil kunne finde mange tilbud i Radiografens Kursuskalender, og mangler der nogle, så vil jeg opfordre dig at kontakte mig med oplysninger om disse arrangementer.

Udgivelse: Radiografen 04, maj 2020, årgang 48