Webinarer – er det noget for vores medlemmer?

Ingen af os ønsker kriser, men under kriserne finder vi nye veje og udviklingen går stærkere hvis det giver mening.

Af Claus Brix, fagchef

 

Vore strålebeskyttelse bygger i et vist omfang på data fra atomsprængninger og Tjernobyl og DR-udviklingen tog fart under Golfkrigen. Covid-19 har tvunget selv IT-novicer ud i webmøder og undervisning, kurser og kongresser er i nogle tilfælde omlagt til webinarer, men hvordan tager vores medlemmer imod denne læringsplatform?

 

Efter aflysninger af de fleste kursusaktiviteter i 2020, besluttede Radiograf Kurser i november at afprøve webmediet som undervisningsplatform og satte radiograffagligheden som omdrejningspunktet i 4. korte webinarer. De blev afholdt hver søndag formiddag og lagt ind i form af en adventskalender på platformen Zoom, som er velegnet til møder med mange deltagere.

 

Vi valgte en model med registrering, der gav os mulighed for at styre hvem der deltog. Modellen kan senere udvikles til kurserne, der kan blive hel eller delvis webbaseret, afhængig af udbyttemålene for deltagerne.

 

Emnerne blev udvalgt efter så bred en målgruppe blandt vores medlemmer som muligt: Kommunikation, retsmedicin og positionering/patologi i muskulo-skeletalområdet. Tidspunkterne for webinarerne blev diskuteret meget, da december i forvejen er en tidsmæssigt presset måned for mange, med konkurrerende julegaveindkøb, julefrokoster og familie.

 

Covid-19 situationen tog nok trykket af tømmermænd fra aflyste julefrokoster, men vi var alligevel overvældet over antallet af deltagere der lå mellem 30 og 50 til hvert af webinarerne.

 

Deltagerne var geografisk spredt fra hele landet og en lille trofast skare valgte at bruge alle 4. søndage, men vi har nået ca. 110 forskellige radiografer i perioden.

 

Vi havde vægtet at sende live webinarer for at give mulighed for dialog efter oplæggene. Det lykkedes med så stor en succes at vi desværre overskred den afsatte tid betydeligt i starten.

 

Konklusionen

Vores konklusion er, at der er en stor interesse blandt medlemmer til at deltage i faglige webinarer. De tekniske udfordringer lå ved enkelte medlemmers computere, men kunne løses i samarbejde med vores support.  Efterfølgende medlems henvendelser gjorde os opmærksomme på, at der er et behov for senere at kunne hente webinarerne, og dette vil vi arbejde videre med.

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2021, årgang 49